y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Ấn Phẩm Chuyên Đề - Khai Thác Khoáng Sản Tại Việt Nam

6 Tháng Chín 2013

Bản tin cập nhật pháp luật này tập trung vào Luật Khoáng Sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, nêu bật lên các thay đổi quan trọng trong Luật Khoáng Sản mới, các điều kiện để được cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư và các loại giấy phép khác được yêu cầu đối với hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản.

Chúng tôi điểm qua quy trình xét duyệt về môi trường, các quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

Chúng tôi cũng thảo luận về các điều kiện chấp thuận của chủ đất.

Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một bản tóm tắt về các phê duyệt khác và việc thu hồi giấy phép thực hiện hoạt động khoáng sản.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để dọc bản tin pháp luật.

File: Bản tin pháp luật - Khai thác khoáng sản