y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers

11 Tháng Một 2016

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  1. quy định hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư;
  2. quy định về cung ứng và sử dụng séc;
  3. một nghị định mới hướng dẫn Luật Bảo Hiểm Xã hội; và
  4. quy định mức lương tối thiểu vùng mới sẽ áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 sắp đến.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để đọc bản tin.

 

File: Bản Tin Frasers 01-2016