y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers hiện đã có

11 Tháng Một 2016

Bản tin mới nhất của Frasers hiện đã có.

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  1. quy định hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư;
  2. quy định về cung ứng và sử dụng séc;
  3. một nghị định mới hướng dẫn Luật Bảo Hiểm Xã hội; và
  4. quy định mức lương tối thiểu vùng mới sẽ áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 sắp đến.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để đọc bản tin.

File: Bản Tin Frasers 01/2016