y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 1 Năm 2012

19 Tháng Một 2012

Bản tin Frasers số 1 năm 2012 đã được cập nhật.

Trong bản tin này chúng tôi đề cập đến những thay đổi quan trọng trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự có hiệu lực vào đầu năm 2012.

Chúng tôi cũng xem xét Thông Tư 31 hướng dẫn thi hành Nghị Định 46 về lao động nước ngoài tại Việt Nam. Mặc dù Thông Tư 31 đã giải tỏa được một số quan ngại cho người sử dụng lao động, nhưng Thông Tư này cũng cho thấy các nhà làm luật giản thích luật theo cách hẹp hơn và không làm rõ được tất cả các vấn đề còn tồn đọng.

Với những Quý vị nào quan tâm đến lĩnh vực xây dựng, thì việc đưa ra các hợp đồng mẫu cho việc tư vấn xây dựng công trình và xây dựng nói chung là điều đáng chú ý, chúng tôi cũng đề cập đến nội dung và việc áp dụng của những hợp đồng này.

Chúng tôi cũng cung cấp một cái nhìn khái quát về các quy định mới điều chỉnh hoán đổi trái phiếu chính phủ: điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc hoán đổi và các thủ tục.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

File: Bản tin số 1 năm 2012