y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 2 Năm, 2012

19 Tháng Ba 2012

Trong bản tin này chúng tôi cung cấp thông tin liên quan đến trách nhiệm về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài đối với thu nhập có được tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng xem xét Nghị Định 111 về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự, và Nghị Định 113 sửa đổi một số quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, hướng đến mục tiêu làm rõ hơn việc áp dụng thuế này và chấm dứt gánh nặng đánh thuế hai lần đối với một số hàng hóa sản xuất trong nước kể từ khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường.

File: Bản tin số 2 năm , 2012