y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 3 Năm, 2012

10 Tháng Năm 2012

Trong bản tin này chúng tôi đề cập đến chương trình thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, cách thức áp dụng và thủ tục thực hiện.

Chúng tôi cũng xem xét đến các chính sách của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam quy định về tăng trưởng tín dụng trong năm 2012, phạm vi tăng trưởng và giới hạn trong lĩnh vực cho vay.

Chúng tôi cũng đề cập đến văn bản pháp luật mới là Thông Tư 40 quy định về việc cấp phép, hoạt động và tổ chức các ngân hàng (kể cả các ngân hàng 100% vốn nước ngoài và ngân hàng liên doanh).

Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp một cái nhìn tổng quát liên quan đến sáng kiến của Thủ Tướng Chính Phủ về việc bãi bỏ các quy định công chứng hợp đồng về quyền sử dụng đất và tài sản nhà ở.

File: Bản tin số 3 năm, 2012