y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 4 Năm 2011

1 Tháng Sáu 2011

Bản tin Frasers số 4 năm 2011 đã được cập nhật.

Trong bản tin này, chúng tôi trình bày những tiến triển mới trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ và đặc biệt là việc Nhà nước kiểm soát các sáng chế mang tính bí mật quốc gia .

Chúng tôi tiếp tục xem xét về Thông Tư 03 trong Bản tin Frasers của tháng trước, chúng tôi xem xét Nghị Định 24 quy định và hướng dẫn thi hành các hoạt động đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Các bạn sẽ thấy một bài viết về các quy định quản lý việc thành lập và điều hành các đại lý làm thủ tục hải quan và các sáng kiến của Chính phủ nhằm thúc đẩy ngành hải quan.

Chúng tôi thảo luận về Thông Tư 02 với các quy định quản ký ngành công nghiệp thuốc là và quy định chi tiết các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài có thể được thực hiện tại Việt Nam.

Cuối cùng, chúng tôi xin lưu ý rằng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011, mức lương tối thiểu chung đã được tăng lên thành 830.00 VNĐ/tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

File: Bản tin số 4 năm 2011