y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 4 Năm, 2012

28 Tháng Sáu 2012

Bản tin Frasers số 4 năm 2012 đã được cập nhật.

Trong bản tin này chúng tôi cập nhật hai thông tư mới (Thông Tư 03 và 07) về các khoản cho vay được phép bằng ngoại tệ khi được cho phép và các quy định giới hạn thêm về trạng thái ngoại tệ được phép của các ngân hàng tính theo số phần trăm của tổng vốn tự có.

Chúng tôi cũng nêu một thông báo quan trọng của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam về việc cắt giảm thêm lãi suất trần đối với các khoản tiền gửi ngắn hạn xuống 9%.

Chúng tôi đánh giá tổng quát Nghị Định 11 quy định chi tiết một số quy định quan trọng mới về các giao dịch đảm bảo, điều chỉnh định nghĩa và giới thiệu các loại hình tài sản mới dùng làm tài sản bảo đảm trong các giao dịch.

Chúng tôi cũng nêu một số thông tin liên quan đến Thông Tư 02 về các giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng, và chúng tôi thảo luận Nghị Định 12 làm rõ thêm về quy trình đăng ký và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

File: Bản tin số 4 năm, 2012