y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 5 Năm 2011

30 Tháng Sáu 2011

Bản tin Frasers số 5 năm 2011 đã được cập nhật.

Trong bản tin này, chúng tôi đề cập đến một số sáng kiến đáng quan tâm của Chính phủ bao gồm các quy định về việc lựa chọn cổ đông chiến lược trong quá trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước.

Chúng tôi cung cấp hai bài viết ngắn về các quy định pháp luật liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới và về quy định mới đối với trình độ của các kiểm toán viên tại Việt Nam.

Cuối cùng, chúng tôi thảo luận về các quy định mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng cho các công ty bảo hiểm, với các hạng mục hàng hóa và dịch vụ bảo hiểm chịu thuế GTGT, và các ưu đãi thuế GTGT dành cho những nhà đầu tư nước ngoài và các dịch vụ bảo hiểm.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

File: Bản tin số 5 năm 2011