y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 6 Năm 2011

26 Tháng Tám 2011

Bản tin Frasers số 6 năm 2011 đã được cập nhật.

Trong bản tin này, chúng tôi đề cập đến nỗ lực của các cơ quan nhà nước hữu quan nhằm quản lý chặt chẽ hơn việc tuyển dụng lao động nước ngoài, đặc biệt trong trường hợp người lao động đó thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng cung cấp một bản cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chúng tôi thảo luận về những quy định mới của Bộ Tài Chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Chúng tôi cũng đề cập đến việc củng cố các quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký hợp đồng và giao dịch bảo đảm.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

File: Bản tin số 6 năm 2011