y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 7 Năm 2011

30 Tháng Chín 2011

Bản tin Frasers số 7 năm 2011 đã được cập nhật.

Trong bản tin này, chúng tôi trình bày các quy định mới về việc mang tiền mặt, bằng ngoại tệ và bằng Đồng Việt Nam, vào và ra khỏi Việt Nam.

Chúng tôi cũng đề cập đến Nghị Định 53 – Quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp.

Chúng tôi thảo luận về các quy định cho phép người sử dụng lao động không tính vào thu nhập chịu Thuế Thu Nhập Cá Nhân của người lao động đối với các khoản phúc lợi liên quan đến khám chữa bệnh hiểm nghèo.

Chúng tôi xem xét quy định mới điều chỉnh mức lương tối thiểu thống nhất sẽ được thực thi kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2011.

Cuối cùng chúng tôi cung cấp bản cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính Phủ.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

File: Bản tin số 7 năm 2011