y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 8 Năm, 2011

8 Tháng Mười Một 2011

Trong bản tin này, chúng tôi trình bày nội dung của thông tư mới hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp, một công cụ tài chính ngày càng được các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường sử dụng.

Chúng tôi cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về những quy định mới điều chỉnh việc mua trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.

Các bạn có thể thấy một bài viết về việc thực thi pháp luật liên quan đến việc thành lập trung tâm trọng tài trong nước và nước ngoài tại Việt Nam, vốn đã được đề cập trước đó trong Luật Trọng Tài Thương Mại.

Chúng tôi trình bày những nội dung về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân cho một số ngành nghề kinh doanh.

Cuối cùng, chúng tôi thảo luận về những quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định 15 về cấp Bảo Lãnh Chính Phủ đối với các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp Bảo Lãnh Chính Phủ.

File: Bản tin số 8 năm, 2011