y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 9 Năm, 2011

2 Tháng Mười Hai 2011

Trong bản tin này, chúng tôi trình bày những qui định mới chi tiết về vấn đề phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng đề cập đến những bước tiến mới trong pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đặc biệt là vấn đề bản quyền trong các chương trình máy tính.

Chúng tôi cũng điểm qua những quy định nghiêm khắc hơn trong việc xử phạt đối với các cá nhân và tổ chức kinh doanh trong hoạt động niêm yết giá hoặc giao dịch bằng ngoại tệ hay vàng.

Các bạn có thể thấy một bài viết về các yêu cầu của việc cấp phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Cuối cùng, chúng tôi thảo luận về các quy định tiếp theo điều chỉnh việc thành lập và các yêu cầu đối với tổ chức dạy nghề tại Việt Nam.

File: Bản tin số 9 năm, 2011