y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers

12 Tháng Mười Một 2015

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers tháng 10.

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  1. quy định mới liên quan đến việc thoái vốn Nhà Nước trong các doanh nghiệp Nhà Nước
  2. quy định mới về đầu tư ra nước ngoài;
  3. nghị định mới về giám sát, đánh giá dự án đầu tư; và
  4. nghị định mới về chính sách đối với lao động nữ.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để đọc bản tin.

File: Bản tin Frasers