y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Tháng 9 Năm 2015

28 Tháng Chín 2015

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  • các quy định mới về mua bán nợ của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
  • dự thảo nghị định liên quan đến giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
  • hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và chống gian lận tài chính liên quan đến thuế thu nhập giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; và
  • hành lang pháp lý cho việc phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để đọc bản tin.

File: Bản tin tháng 9 năm 2015