y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Pháp Luật- Bất Động Sản - 2015

26 Tháng Tám 2015

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13 và Luật Nhà Ở số 65/2014/QH13 sẽ có hiệu lực, thay thế Luật Kinh Doanh Bất Động Sản và Luật Nhà Ở hiện hành. Bản tin pháp luật kỳ này tập trung vào một số thay đổi quan trọng của hai luật nói trên.

Vui lòng nhấp vào đường dẫn để đọc bản tin pháp luật kỳ này.

File: Bản Tin Pháp Luật- Bất Động Sản - 2015