y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Pháp Luật - Phá Sản - 2015

8 Tháng Sáu 2015

Tổ Chuyên Môn về Tái Cơ Cấu và Giải Thể Doanh Nghiệp của Frasers xin trình bày bài viết về khung pháp lý liên quan đến phá sản và giải quyết các lợi ích có bảo đảm tại Việt Nam, bao quát các vấn đề:

  • khi nào một doanh nghiệp bị xem là mất khả năng thanh toán, phá sản;
  • nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và thủ tục phá sản;
  • quản lý và giải quyết tài sản sau khi Tòa án ban hành một Quyết Định Mở Thủ Tục Phá Sản liên quan đến việc phá sản của doanh nghiệp;
  • lập và điều hành các hội nghị chủ nợ; thủ tục phục hồi đối với một doanh nghiệp mất khả năng thanh toán; thanh lý và chia tài sản; và tuyên bố phá sản;
  • giải quyết quyền lợi có bảo đảm cho các chủ nợ có bảo đảm và nguyên tắc thanh lý tài sản bảo đảm; và
  • xem xét thủ tục phá sản áp dụng đối với các tổ chức tín dụng.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để dọc bản tin.

File: Bản Tin Pháp Luật - Phá Sản - 2015