y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Pháp Luật Ấn Bản - Nghị Định 60

29 Tháng Bảy 2015

Chính Phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị Định số 60/2015/NĐ-CP vào ngày 26 tháng 6 năm 2015 (Nghị Định 60) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ (Nghị Định 58) quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật Chứng Khoán. Trong bản tin này, chúng tôi sẽ trình bày điểm sửa đổi rất quan trọng, như quy định trong Nghị Định 60, liên quan đến quy định mới về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

File: Bản tin Pháp Luật Ấn Bản - Nghị Định 60