y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 6 Năm 2012

25 Tháng Mười 2012

Trong bản tin này chúng tôi nêu ra những thay đổi đáng chú ý trong Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần giữa Việt Nam và Singapore được ký kết vào năm 1994.

Chúng tôi cũng đưa ra cái nhìn tổng quát về Luật Quảng Cáo mới, được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả và quản lý các hoạt động quảng cáo cũng như để bảo vệ người tiêu dung tốt hơn.

Chúng tôi cung cấp một bản tóm tắt về Luật Giá nhằm lập ra hành lang pháp lý chung để kiểm soát nền kinh tế phù hợp với các diễn tiến của thị trường và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Quý vị cũng sẽ thấy một bài viết về một thông tư mới liên quan đến việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và một bài viết ngắn về việc bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan trên Internet và môi trường mạng viễn thông.

Cuối cùng, chúng tôi thảo luận một số quy định do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành liên quan đến các hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

File: Bản tin số 6 năm 2012