y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 7 Năm 2012

13 Tháng Mười Hai 2012

Trong bản tin này, ngoài bài tóm lược về các Luật vừa mới được Quốc Hội thông qua, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về ba quy định mới mà theo quan điểm của chúng tôi là sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Việt Nam. Các thông tin đó là:

  • Tổng quan về Luật Công Đoàn 2012 với nhiều trách nhiệm hơn của người sử dụng lao động đối với công đoàn;
  • Bản tóm lược một số quy định của một nghị định mới về việc thi hành Luật Chứng Khoán; và
  • Bản tóm lược tổng quát về thủ tục khiếu nại theo Luật Khiếu Nại .

File: Bản tin số 7 năm 2012