y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Tháng 6 Năm 2015

16 Tháng Sáu 2015

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers tháng 6.

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

1. một số vướng mắc của Luật Doanh Nghiệp mới, cụ thể là các vấn đề liên quan đến:

  • Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền;
  • Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi nào cần phải thay đổi;
  • Hạn chế đầu tư nhằm tránh sở hữu chéo trong nhóm công ty; và
  • Cách tính tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp;

2. một nghị định mới của Chính Phủ liên quan đến chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; và

3. vài nét về 3 nghị định gần đây trong lĩnh vực xây dựng.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để dọc bản tin.

File: Bản Tin Tháng 6 Năm 2015