y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Tháng 7 Năm 2015

3 Tháng Tám 2015

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  1. các quy định tạm thời thi hành Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp;
  2. luật mới về an toàn vệ sinh lao động;
  3. lưu ý về các quy định gần đây liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc; và
  4. tóm tắt nội dung dự thảo nghị định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để dọc bản tin.

File: Bản tin tháng 7 năm 2015