y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ Luật Dân Sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 5 năm 2021 (Nghị Định Mới), thay thế Nghị Định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị Định sửa đổi số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2012 (Nghị Định Cũ). Bản Tin Cập Nhật Pháp Luật này thảo luận một số điểm đáng chú ý của Nghị Định Mới này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến Bản Tin Cập Nhật Pháp Luật này. Legal Update_Expansion of types of security interests_April 2021 (VN)


1 2 3 15