y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Dự thảo Nghị định về Dịch vụ Internet và Thông tin trên mạng

25 Tháng Tám 2021

Việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng gần đây được quy định bởi Nghị định 72/2013/ND-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 27/2018/ND ngày 1 tháng 3 năm 2018 (Nghị Định 72) và Thông tư 38/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới (Thông Tư 38).

Do nhu cầu của người sử dụng Internet ngày càng tăng và các trang thông tin điện tử (website) và mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, khung pháp lý hiện hành do Nghị Định 72 và Thông Tư 38 quy định dường như có một số điểm không rõ ràng về mặt pháp lý và cần được sửa đổi và làm rõ.

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2021, Bộ Thông Tin và Truyền Thông (Bộ TTTT) đã ban hành một dự thảo nghị định nhằm sửa đổi và bổ sung Nghị Định 72 (Dự Thảo Nghị Định). Chúng tôi sẽ thảo luận về các khía cạnh chính của Dự Thảo Nghị Định bên dưới đây.

 

File: Dự thảo Nghị định về Dịch vụ Internet và Thông tin trên mạng