y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Frasers Liên Kết Với IMIV

19 Tháng Năm 2011

Frasers tự hào thông báo về việc hợp tác với Học Viện Quản Lý Quốc Tế Việt Nam (the International Management Institute of Vietnam (IMIV)) trong việc hỗ trợ cho IMIV về mặt pháp lý liên quan đến việc thành lập và hoạt động của IMIV tại Việt Nam. IMIV dự định trở thành Học Viện Quản Lý Quốc Tế tại Việt Nam theo mô hình tương tự như các học viện quản lý quốc tế đã thành công tại nước ngoài.