y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Frasers Chào Đón Tân Cử Nhân Luật

15 Tháng Chín 2012

Frasers vừa chào đón ba cử nhân luật gia nhập vào công ty với vị trí Trợ Lý Pháp Luật:

  • Ngô Nhật Phương, cử nhân luật đến từ lớp Chất Lượng Cao của trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi vào tháng 9 năm 2012;
  • Nguyễn Cẩm Phướn, cử nhân luật đến từ lớp Chất Lượng Cao của trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi vào tháng 9 năm 2012; và
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, cử nhân luật đến từ lớp Chất Lượng Cao của trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi vào giữa tháng 8 năm 2012.