y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Giải Thưởng Frasers Foundation 2011

9 Tháng Mười 2011

Ngày 9 tháng 10 năm 2011, Quỹ Frasers Foundationnăm thứ bảy liên tiếp đã trao học bổng cho các sinh viên trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm: 

  1. Giải Thưởng Frasers Foundation Award cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Tốt Nhất của Khoa Luật Thương Mại: Nguyễn Kim Thanh Xuân, cử nhân luật.
  2. Giải Thưởng John Dick Summa Cum Laude Award cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Xuất Sắc Nhất Toàn Khóa: Nguyễn Phương Thảo, cử nhân luật.
  3. Giải Thưởng Frasers Foundation Magna Cum Laude Award cho Sinh Viên có Luận Văn Tốt Nghiệp Xuất Sắc Nhất: Lê Trung Nhân, cử nhân luật.
  4. Giải Thưởng dành cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Tốt Nhất năm thứ nhất: Đặng Xuân Sơn, sinh viên luật.
  5. Giải Thưởng dành cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Tốt Nhất năm thứ hai: Ngô Gia Hoàng, sinh viên luật.
  6. Giải Thưởng dành cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Tốt Nhất năm thứ ba: Trịnh Thị Thu Hiền, sinh viên luật.