y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Giải Thưởng Frasers Foundation 2012

11 Tháng Mười 2012

Ngày 11 tháng 10 năm 2012, quỹ Frasers Foundation lần thứ tám đã trao học bổng cho các sinh viên trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh bao gồm các phần thưởng cho các sinh viên sau:

  1. Giải thưởng Frasers Foundation Award cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Tốt Nhất của Khoa Luật Thương Mại: Trần Thị Thu Hằng, cử nhân luật.
  2. Giải thưởng John Dick Summa Cum Laude Award cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Tốt Nhất Toàn Khóa: Nguyễn Thị Phương Hà, cử nhân luật.
  3. Giải thưởng Frasers Foundation Magna Cum Laude Award cho Sinh Viên có Luận Văn Tốt Nghiệp Xuất Sắc Nhất: Phan Thị Hương Vũ, cử nhân luật.
  4. Giải thưởng dành cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Xuất Sắc Nhất năm thứ nhất: Bùi Thị Thêm, sinh viên luật.
  5. Giải thưởng dành cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Xuất Sắc Nhất năm thứ hai: Trương Thị Minh Thúy, sinh viên luật.
  6. Giải thưởng dành cho Sinh Viên có Kết Quả Học Tập Xuất Sắc Nhất năm thứ ba: Phạm Thị Hiền, sinh viên luật.