y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Bảo Hiểm

Mặc dù thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong những năm vừa qua, và lĩnh vực này cũng đã được mở ra kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới năm 2007, các công ty bảo hiểm vẫn phải đối diện với tình trạng không ổn định ngày càng tăng do các thách thức về kinh tế của Việt Nam, cũng như các thay đổi về pháp lý và điều hành. Bất kể những cản trở đó, nhu cầu bảo hiểm tiếp tục tăng cao.

Các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Việt Nam chịu sự quản lý chặt chẽ của Cục Quản Lý, Giám Sát Bảo Hiểm (ISA) trực thuộc Bộ Tài Chính (MOF), họ làm việc cùng nhau nhằm tái cơ cấu lĩnh vực bảo hiểm thông qua hoạt động ban hành những quy định pháp luật tạo ra một khuôn khổ hoàn thiện cho các công ty bảo hiểm và khách hàng của họ. Tháng 7 năm 2011, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm bắt đầu có hiệu lực, và sau đó Bộ Tài Chính đã ban hành hàng loạt các quy định pháp luật mới không chỉ điều chỉnh việc thành lập, hoạt động và quản lý tài chính của các công ty bảo hiểm và các chi nhánh nước ngoài mà còn điều chỉnh cả việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới. Xin xem bản tin cập nhập pháp lý về bảo hiểm mà chúng tôi đã soạn thảo trước đây. Hãy nhấn vào đây nếu bạn muốn xem nội dung bản tóm tắt các quy định này.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Tư vấn cho một trong các công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm về việc dự kiến mua lại cổ phần của một công ty cổ phần niêm yết Việt Nam.

  • Trợ giúp cho một cổ đông hiện hữu của công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam về việc thoái vốn cổ phần đáng kể.

  • Đại diện cho một công ty sản xuất sơn đa quốc gia về việc kiện đòi tiền bảo hiểm từ một vụ hỏa hoạn đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở sản xuất của họ.

  • Tư vấn việc xây dựng lại thương hiệu cho công ty con của một công ty bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia tại Việt Nam, bước đầu của một dự án có nhiều giai đoạn bao gồm việc tái cơ cấu quyền sở hữu của công ty con tại Việt Nam có tiềm năng niêm yết trên thị trường khu vực.

  • Tư vấn pháp luật Việt Nam liên quan đến việc dự kiến mua lại một công ty bảo hiểm nhà nước đã có chủ trương cổ phần hóa. Cụ thể là thực hiện thẩm tra tình trạng pháp lý của công ty mục tiêu và tổng quan về khung pháp lý của Việt Nam nhằm trợ giúp cho khách hàng trong việc đánh giá dự án đầu tư dự kiến của mình.

  • Đại diện cho một công ty bảo hiểm nổi tiếng của Hoa Kỳ có các hoạt động kinh doanh toàn cầu về nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, bao gồm một thỏa thuận hợp tác ba bên với các tổ chức tài chính khác trong việc thiết lập một mạng lưới dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam.

  • Tư vấn cho một công ty bảo hiểm nước ngoài trong quá trình hoạt động và thực hiện các kế hoạch kinh doanh tuân thủ pháp luật Việt Nam.

  • Tư vấn cho một công ty bảo hiểm đa quốc gia về việc thành lập văn phòng đại diện dự kiến và thay mặt khách hàng đảm nhận việc thực hiện các thủ tục đăng ký ở Việt Nam.

  • Đại diện cho một tổ chức bảo hiểm hàng đầu quốc tế liên quan đến việc chuẩn bị một bản báo cáo về hành lang pháp lý tại Việt Nam về việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm rủi ro chính trị.