y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Cổ Phần Hóa

Việc cổ phần hóa và chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại Việt Nam bắt đầu từ giữa những năm 1990 nhưng không có một lộ trình cụ thể và rõ ràng. Điều này đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ ngày càng tăng trong khoảng một thập kỷ sau đó khi một số DNNN lớn đã được cổ phần hóa. Việc tư nhân hóa trong các lĩnh vực truyền thông và ngân hàng đã và đang diễn biến chậm. Tiềm năng nội tại trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam phần lớn vẫn chưa được khai thác.

Quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty niêm yết được giới hạn ở mứa 49% vốn cổ phần của các công ty này, hoặc 30% đối với các ngân hàng thương mại được niêm yết.

Sau khoảng thời gian ban đầu sôi nổi và được cường điệu sau khi Chính phủ công bố kế hoạch cổ phần hóa, thực tế đã chứng minh kết quả không được như mong đợi. Đáng tiếc là số lượng những doanh nghiệp cổ phần hóa thành công là rất ít và những gì đã được thực hiện có quy mô nhỏ hơn nhiều so với những gì mà cộng đồng đầu tư nước ngoài kỳ vọng.

Sau khi bước qua năm 2012 với đầy rẫy những khó khăn kinh tế, Chính Phủ đã công bố kế hoạch cổ phần hóa hàng trăm doanh nghiệp sẽ được thực hiện trong vòng năm năm tới, bắt đầu từ năm 2013. Hy vọng rằng việc này sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư nước ngoài, và tạo ra một động lực đang rất cần thiết cho nền kinh tế Việt Nam.

Việc sửa đổi pháp luật như mong muốn đã được thực hiện, và hơn cả mong đợi, hy vọng sẽ đem đến sự minh bạch hơn đối với tiến trình cổ phần hóa, và tăng cường lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

Việc tham gia vào công cuộc cổ phần hóa, đặc biệt với tư cách là nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, là không bao giờ dễ dàng, và sẽ vẫn còn khoảng cách phải vượt qua cho đến khi hệ thống quy định và điều chỉnh pháp luật được rõ ràng, hợp lý và dễ hiểu. Xin lưu ý đến bản tin pháp luật mà chúng tôi đã soạn trước đây về tiến trình Cổ Phần Hóa. Vui lòng nhấn vào đây nếu bạn muốn đọc bản tóm tắt này. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của tư vấn pháp lý chất lượng và sự hỗ trợ của những chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu về cổ phần hóa ngay từ khi khái niệm cổ phần hóa mới ra đời tại Việt Nam giữa những năm 1990.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Tư vấn cho một bên nước ngoài quan tâm và mong muốn mua lại một trong những doanh nghiệp nhà nước trong ngành truyền thông có khả năng sẽ cổ phần hóa.

  • Tư vấn về việc lựa chọn đối tác chiến lược cho một công ty truyền thông 100% vốn nhà nước có giấy phép về dịch vụ vô tuyến, hữu tuyến, dịch vụ điện thoại quốc tế và đường dài, dịch vụ điện thoại di động, mạng internet và dữ liệu.

  • Tư vấn cho một công ty niêm yết Việt Nam về giao dịch mua bán cổ phần.

  • Hoạt động với tư cách là nhà tư vấn pháp luật Việt Nam cho việc dự kiến mua lại một công ty bảo hiểm nhà nước sẽ được cổ phần hóa. Cụ thể Giao Dịch bao gồm việc cung cấp một báo cáo thẩm tra tình trạng pháp lý của công ty mục tiêu và khái quát về khung pháp lý của Việt Nam để hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá việc đầu tư dự kiến của mình trên cơ sở thông tin đáng tin cậy.

  • Tư vấn cho một công ty bảo hiểm đa quốc gia về khả năng mua lại một công ty cổ phần bảo hiểm Việt Nam đã niếm yết.

  • Đại diện cho một trong những tập đoàn niêm yết lớn nhất Việt Nam trong một đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 557,85 tỷ đồng (26,5 triệu USD) cho một đơn vị của một tập đoàn knh doanh phân phối xe ô tô.

  • Đại diện cho một quỹ vốn tư nhân lớn đóng tại HongKong liên quan đến việc đấu thầu và đăng ký mua thành công cổ phần vốn “cổ đông chiến lược” trong một doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực vận tải hàng hải và logistics lớn nhất của Việt Nam.