y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

CNTT, Truyền Thông và Viễn Thông

Bộ Thông Tin và Truyền Thông (MIC)  là cơ quan quản lý trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

Trong khi lĩnh vực viễn thông đã được mở cửa cho các nhà đầu tư như là lĩnh vực đầu tư điều kiện thì lĩnh vực truyền thông vẫn còn bị giới hạn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tất cả các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực viễn thông và truyền thông đều phải có sự chấp thuận chủ trương của Thủ Tướng, và phải tuân thủ lộ trình mở cửa thị trường đã được quy định trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam năm 2007.

Việt Nam đã cấp 6 giấy phép xây dựng và khai thác mạng viễn thông di động cho bốn doanh nghiệp Nhà Nước, và hai hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bên điều hành Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước và bên điều hành nước ngoài. Bốn nhà khai thác mạng di động hàng đầu hiện nay đều là các doanh nghiệp nhà nước, nắm giữ hơn 98% tổng thị phần. Gần đây, MIC vừa công bố chính sách tái cơ cấu thị trường viễn thông chỉ với tối đa ba nhà khai thác.

Theo sau sự sáp nhập giữa Viettel và EVN Telecom, các vụ sáp nhập khác đang manh nha trong giai đoạn 2013-2015 giữa các nhà khai thác mạng viễn thông di động hiện hữu (như SFone, GMobile, Vinaphone và Mobifone).

Cục Viễn Thông đã đề xuất với MIC thực hiện đề án chuyển mạng giữ số kể từ năm 2014. Đề án này nhằm mục đích đưa ra nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp mạng hơn cho người đăng ký, vì thế tạo ra xu thế cạnh tranh hơn giữa các công ty viễn thông, đồng thời khuyến khích việc cải thiện các tiêu chuẩn dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) vừa hoàn tất kế hoạch thoái vốn ở hai nhà mạng Việt Nam là Mobifone và VinaPhone, kế hoạch này sẽ được trình lên MIC phê chuẩn. Những nỗ lực của Chính Phủ nhằm giảm sự thống trị của VNPT trong ngành công nghiệp viễn thông Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều phía và người ta hy vọng rằng những quy định pháp luật mới sẽ thúc đầy quá trình cổ phần hóa Mobifone vốn đã bị trì trệ trong một thời gian dài.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Đại diện cho một quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu trong việc mua lại cổ phần chiến lược của một trong số các công ty kinh doanh dịch vụ internet hàng đầu Việt Nam.

  • Thực hiện việc thành lập một công ty liên doanh cung cấp dịch vụ quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài và chấm dứt sự tồn tại của văn phòng liên kết và giấy phép tại Việt Nam.

  • Tư vấn cho một dự án liên doanh giữa một nhà đầu tư nước ngoài và một công ty viễn thông nhà nước của Việt Nam để cùng vận hành một vệ tinh, bao gồm việc đưa ra các tư vấn liên quan đến các điều khoản cung cấp dịch vụ qua biên giới, phát sóng truyền hình và truyền hình có trả tiền ở Việt Nam, cũng như cấu trúc pháp lý cho việc kiểm soát thực tế của nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty liên doanh.

  • Tư vấn thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) được ký kết giữa Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài.

  • Đại diện cho một quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa ra ý kiến tư vấn cũng như soạn thảo các hồ sơ tài liệu có liên quan cho đến việc tái cơ cấu theo dự kiến của nhóm các công ty viễn thông muốn sử dụng cấu trúc hoán đổi cổ phần có yếu tố nước ngoài.

  • Tư vấn việc lựa chọn một đối tác chiến lược cho công ty viễn thông 100% vốn nhà nước đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ cố định, không dây (WLL), hệ thống điện thoại quốc tế đường dài, dữ liệu, internet và các dịch vụ điện thoại di động.

  • Đại diện cho một quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng, tư vấn cho khách hàng của quỹ này và soạn thảo hồ sơ tài liệu liên quan đến việc tái cơ cấu dự kiến của nhóm các công ty viễn thông muốn sử dụng cấu trúc hoán đổi cổ phần có yếu tố nước ngoài.

  • Đại diện cho một công ty dịch vụ viễn thông đa quốc gia trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ di động tại Việt Nam.

  • Tư vấn cho một công ty dịch vụ viễn thông đa quốc gia và bên hợp tác kinh doanh của công ty này trong việc phát triển mạng lưới E-GSM ở Việt Nam với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến 560 triệu Đô la Mỹ.