y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Dầu Khí

Việt Nam và vùng lãnh hải rất giàu về trữ lượng dầu khí. Tiềm năng to lớn hiện đang tồn tại trong ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, nơi vẫn còn đó một khu vực đáng kể chưa phát hiện được. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn hình thành, ngành dầu khí Việt Nam đã và đang tạo ra những bước phát triển vượt bậc trong suốt thập kỷ qua, và triển vọng cho thập kỷ sắp tới là vô cùng hấp dẫn.

Ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam chịu sự thống lĩnh của các doanh nghiệp độc quyền Nhà Nước, và các cơ hội dành cho nhà đầu tư nước ngoài phải được thẩm định trong bối cảnh này. Rất nhiều dự án liên doanh thành công đã được thiết lập và thực thi giữa các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà Nước có liên quan, mặc dù các hoạt động đầu tư nước ngoài này không phải lúc nào cũng đạt thành quả cao.

Sự thành công của bất kỳ dự án đầu tư nước ngoài nào trong lĩnh vực dầu khí ở Việt Nam đều phụ thuộc rất nhiều vào việc bỏ thời gian và công sức để tìm ra cách thức đúng đắn thực hiện các quy định pháp luật khó khăn liên quan đến quy trình phê duyệt, và đảm bảo rằng không chỉ  có được tất cả các chấp thuận cần thiết mà còn phải đảm bảo rằng những sự chấp thuận này có được một cách đúng đắn, đầy đủ, tuân theo quy định của pháp luật, và với các điều khoản và điều kiện đúng đắn. Với mục đích mang lại một cái nhìn tổng quát về khung pháp luật điều chỉnh lĩnh vực dầu khí, mới đây chúng tôi đã thu hút sự chú ý của những người quan tâm bằng một bài thuyết trình PowerPoint được Ông Phạm Bá Linh của công ty chúng tôi trình bày dành cho Phòng Thương Mại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Hãy nhấn vào đây nếu bạn muốn xem nội dung bài thuyết trình.

Cho dù là việc tiếp cận dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển hay chế biến các sản phẩm dầu khí (hoặc một dự án dầu khí kết hợp), một việc hết sức quan trọng chính là phải đảm bảo rằng mỗi một bước của quá trình được hướng dẫn bởi các nhà tư vấn chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, là những người không chỉ có chuyên môn, mà còn có cả một quá trình được ghi nhận về những thành công của họ trong việc tư vấn cho các nhà đâu tư nước ngoài định hướng thành công trong “mê cung” của những quy phạm pháp luật, quy định, và yêu cầu mang tính hành chính, những điều buộc phải vượt qua để đi đến thành công.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Tư vấn cho một công ty dầu mỏ quốc tế hàng đầu về hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) và thỏa thuận điều hành chung (JOA) liên quan đến sự phát triển các tài sản dùng cho việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam.

  • Tư vấn cho một công ty dầu mỏ hàng đầu của Úc về các tài liệu dẫn chứng của một hợp đồng EPCI liên quan đến việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng công trình và lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở những lô dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

  • Tư vấn cho một công ty dầu mỏ quốc tế về các tài liệu trong thỏa thuận nhận chuyển nhượng và các vấn đề liên quan đến PSC/JOA.

  • Đại diện cho một tập đoàn dầu khí đa quốc gia đa ngành của Hoa Kỳ liên quan đến việc nghiên cứu thị trường chiến lược ở Việt Nam, cũng như tư vấn về các thỏa thuận hợp đồng phân chia sản phẩm đối với các lô dầu khí khác nhau ở Việt Nam; và tư vấp cho các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và các văn kiện dự án của tập đoàn này; tư vấn về các vấn đề PSC và JOA liên quan đến sự phát triển các tài sản dùng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác của tập đoàn này tại Việt Nam; và tư vấn về việc quản lý chuỗi cung ứng (SCM)/các vấn đề thu mua và các quy tắc áp dụng trong việc đấu thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Tư vấn cho một công ty dầu mỏ quốc tế hàng đầu dự định mua lại tài sản dùng cho việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của ConocoPhillips’ Vietnam (trị giá 1,5 tỷ Đô la Mỹ).
  • Tư vấn cho một công ty dầu mỏ hàng đầu của Vương Quốc Anh trong việc thực hiện những thỏa thuận chuyển nhượng dự kiến của công ty này liên quan đến một trong số các tài sản khai thác dầu khí của mình tại Việt Nam, và sự phát sinh quyền ưu tiên mua theo luật định của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam.