y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Giáo Dục

Thị trường dịch vụ giáo dục ở Việt Nam rất lớn và tiềm năng của thị trường này mới chỉ được khai thác ở giai đoạn sơ khai. Với dân số Việt Nam vào khoảng xấp xỉ 90 triệu người, ước tính có đến hơn 20 triệu học sinh ở các cấp học mẫu giáo, tiểu học hoặc trung học, đại học hoặc cao đẳng và giáo dục nghề.

Về phương diện văn hóa, Việt Nam chịu ảnh hường sâu sắc các nguyên tắc Nho Giáo, một đặc tính quan trọng của các nguyên tắc này chính là chú trọng vào sự phát triển và hoàn thiện bản thân, gia đình và xã hội thông qua giáo dục. Hầu hết người Việt Nam coi giáo dục là chìa khóa dẫn đến thành công trong cuộc sống. Đặc tính văn hóa chú trọng việc giáo dục làm gia tăng yêu cầu mạnh mẽ đối với nền giáo dục có chất lượng cao, đặc biệt là giáo dục nước ngoài (thông qua cả các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như các chương trình giáo dục “song song” được thực hiện bởi cả các cơ sở giáo dục Việt Nam và các cơ sở giáo dục ở nước ngoài).

Những năm gần đây đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong định hướng kinh tế ở Việt Nam đối với các ngành dịch vụ và các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao, điều này làm tăng nhu cầu mạnh mẽ của người sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp chất lượng hàng đầu, và đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp từ các tổ chức giáo dục nước ngoài. Khi nhu cầu tăng cao như vậy thì việc cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng cũng phải tăng lên để các sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động.

Những phát triển về mặt lập pháp gần đây đã tạo ra một hành lang pháp lý mới về giáo dục bậc cao ở Việt Nam và cũng đã quy định rõ ràng thủ tục để được cấp giấy phép cho việc thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thách thức trong việc được cấp giấy phép thực hiện đầu tư giáo dục tại Việt Nam.

Giáo dục là một lĩnh vực đầu tư có điều kiện, đối với lĩnh vực này vấn đề đặc biệt quan trọng là có được sự tư vấn và hướng dẫn chuyên sâu từ những người hành nghề tư vấn có kinh nghiệm, những người đã có hồ sơ ghi nhận cho thấy họ đã đại diện cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trong các dự án đầu tư về giáo dục đã được thiết lập và thực hiện thành công. Hồ sơ ghi nhận và kinh nghiệm chuyên môn của Frasers đứng hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Tư vấn cho trường đại học đầu tiên có toàn bộ vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về việc hoàn thiện hồ sơ cho các khoản vay nước ngoài từ IFC và ADB nhằm mục đích xây dựng trường đại học tại Thành Phố Hồ Chí Minh và thiết lập một cơ sở mới tại Hà Nội.

  • Tư vấn cho một nhà đầu tư quốc tế lớn về dự kiến thành lập một liên doanh trong lĩnh vực giáo dục và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

  • Đại diện cho một công ty của Anh trong việc thành lập một trường Anh ngữ đa chức năng giảng dạy tiếng Anh cho thanh niên và mở các khóa dạy nghề cho ngành công nghiệp và doanh nghiệp ở địa phương (đặc biệt là đối với ngành du lịch và khách sạn).

  • Tư vấn cho một cơ sở giáo dục về khả năng khởi kiện một cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề làm mất uy tín.

  • Tư vấn cho một khách hàng quốc tế về một liên doanh dự kiến với một công ty Việt Nam mà công ty này có thể đưa ra các dịch vụ mang tính sáng tạo về trung tâm học Anh ngữ tại Việt Nam.