y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Tài Chính và Ngân Hàng

Trong khi niềm tin vào đồng tiền Việt Nam dần được cải thiện trong năm 2012, việc thắt chặt chính sách tiền tệ quốc gia đã làm gia tăng mạnh mẽ áp lực thanh khoản lên các ngân hàng thương mại. Số lượng lớn các khoản nợ xấu (NPL’s) trong hệ thống ngân hàng cho thấy đó là một thách thức lớn.

Tổng số cổ phần nước ngoài trong một ngân hàng Việt Nam tiếp tục được giới hạn ở mức 30% vốn điều lệ của ngân hàng đó, trong đó cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có thể lên đến 20% (tùy thuộc vào sự chấp thuận trước của Thủ Tướng Chính Phủ).

Cần phải có hướng dẫn cụ thể và rõ ràng hơn liên quan đến sự tham gia của ngân hàng nước ngoài trong kế hoạch tái cơ cấu dự kiến của Chính phủ đối với các ngân hàng địa phương.

Mức giới hạn một người không được vay quá 15% vốn điều lệ của các ngân hàng trong nước đã là một vấn đề gây tranh cãi, thêm vào đó là việc hạn chế cho vay ngoại tệ.

Sở hữu chéo cổ phần và việc ngân hàng cho các bên liên quan vay vẫn còn là những vấn đề phức tạp, trừ khi các ngân hàng địa phương chấp thuận các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

Luật pháp và các quy định của Việt Nam về vấn đề kiểm soát ngoại hối đòi hỏi tính minh bạch và cách giải thích nhất quán. Sự tiếp tục thiếu vắng các quy tắc rõ ràng về mất khả năng thanh toán đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của các sản phẩm phái sinh cấu trúc cao tại Việt Nam.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Đại diện cho một tổ chức tín dụng quốc tế lớn liên quan đến thanh lý và giải thể một công ty cho thuê tài chính.

  • Tư vấn cho một bên cho vay liên quan đến việc tái cấu trúc một khoản nợ của một doanh nghiệp nhà nước lớn tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu.

  • Xem xét và tư vấn, từ góc độ pháp luật Việt Nam, cho một tổ chức tín dụng quốc tế lớn đã thành lập công ty con tại Việt Nam về một bộ mẫu tài liệu tài chính chuẩn.

  • Đại diện cho một nhà xuất khẩu thịt đông lạnh có trụ sở tại Hoa Kỳ và công ty con tại Việt Nam để hỗ trợ trong việc cơ cấu các khoản dư nợ của cả công ty mẹ và công ty con tại Việt Nam.

  • Tư vấn về việc dự kiến chào bán riêng lẻ một số lượng cổ phần trị giá 200 triệu đô la Mỹ của một công ty cổ phần có danh mục đầu tư phát triển bất động sản quy mô lớn ở Việt Nam.

  • Tư vấn cho một công ty quản lý đầu tư nước ngoài liên quan đến việc công ty này được bảo đảm thế chấp bằng cổ phần đối với thỏa thuận cho vay cung cấp cho một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài để tài trợ cho một dự án khu nghỉ dưỡng.

  • Đại diện cho hai công ty đa quốc gia lớn tham gia trong một liên doanh tại Việt Nam, với các khoản đầu tư xấp xỉ 80 triệu USD liên quan đến các hợp đồng vay hợp vốn song tệ do một nhóm ngân hàng quốc tế và địa phương cung cấp, đứng đầu là một ngân hàng lớn của Việt Nam và liên quan đến việc phát triển dự án khí ethanol sinh học.

  • Tư vấn việc tái cơ cấu một công ty sản xuất bao gồm việc bán tài sản cho một bên thứ ba có quyền lợi nhằm xóa các khoản nợ đối với các chủ nợ có đảm bảo trong nước và quốc tế, kể cả tư vấn về khả năng thành công cấu trúc giao dịch dự kiến và các thủ tục pháp lý kèm theo đó cần phải thực hiện để hoàn tất việc tái cơ cấu.

  • Đại diện cho một trong những công ty sản xuất và tiếp thị hóa chất và nguyên liệu hóa chất lớn nhất của Úc về các vấn đề liên quan đến Việt Nam từ một thỏa thuận tái cấp vốn.

  • Tư vấn cho một công ty tiên phong tại Việt Nam, tham gia vào việc xử lý, loại bỏ và tái chế chất thải độc hại tại miền Nam Việt Nam, bao gồm cung cấp ý kiến pháp lý và tư vấn về việc nhường quyền trong thanh toán nợ trong quá trình chào bán riêng lẻ cổ phần mới cho một số cổ đông.