y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Bất Động Sản và Xây Dựng

Kinh nghiệm chuyên môn của Frasers trong lĩnh vực bất động sản thu hút được nhiều công ty phát triển bất động sản quốc tế, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty nước ngoài cũng như các doanh nghiệp nhà nước. Các luật sư của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về tính phức tạp của thị trường nội địa cũng như sự hiểu biết sâu sắc về công việc kinh doanh của khách hàng trong hiện tại cũng như hình ảnh của họ trong tương lai. Kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi trải rộng qua các vụ việc “mang tính cột mốc” mà chúng tôi đã thực hiện cho các nhà đầu tư quốc tế và trong nước trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp ý kiến pháp lý mang tính sáng kiến và thực tiễn cho nhiều bên tham gia trong ngành bất động sản, trong tất cả các loại hình giao dịch bất động sản bao gồm các thương vụ mua bán & sáp nhập, phát triển khách sạn và khu nghỉ dưỡng; đầu tư; cấp vốn; xây dựng; phát triển; giải quyết tranh chấp. Khách hàng của chúng tôi tham gia vào các thương vụ phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam, và bao gồm các công ty phát triển bất động sản, các tập đoàn quốc tế chủ chốt, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên cho vay, các công ty nước ngoài và các doanh nghiệp nhà nước.

Những Vụ Việc Gần Đây

 • Tư vấn cho một trong những công ty bất động sản hàng đầu Nhật Bản trong thương vụ mua lại toàn bộ vốn cổ phần của một công ty mẹ SPV nước ngoài, cùng với 100% quyền kiểm soát của công ty đó đối với một trong những tòa nhà văn phòng Hạng A tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

 • Tư vấn cho một trong những quỹ bất động sản lớn nhất tại Việt Nam trong một giao dịch phức tạp liên quan đến việc thành lập một liên doanh hàng tỷ đô la nhằm phát triển một dự án phức hợp khách sạn và sòng bài có diện tích 1.500 héc ta tại Việt Nam.

 • Soạn thảo một bộ mẫu hợp đồng thuê cho một công ty phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam dự định tham gia vào thị trường cho thuê lẻ.

 • Tư vấn cho một bên cho vay nước ngoài về các phương án mở rộng việc cấp vốn cho một nhà phát triển bất động sản Việt Nam.

 • Tư vấn cho một công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn hàng đầu thế giới trong việc xem xét các giấy tờ liên quan đến đất đai và các giấy tờ có liên quan khác về một dự án khách sạn mới.

 • Tư vấn về một tranh chấp hợp đồng với chủ sở hữu trước đây của một biệt thự tại Việt Nam trong việc chuyển giao không đến bù một số quyền tài sản.

 • Tư vấn cho một khách hàng danh tiếng về các cấu trúc/phương án khác nhau để một bên cho vay nước ngoài mở rộng việc cấp vốn cho một nhà phát triển bất động sản Việt Nam thuộc sở hữu một phần bởi các chủ thể kinh tế là các doanh nghiệp công cụ được lập ra ở nước ngoài nhằm một mục đích đặc biệt (special purpose vehicles).

 • Hỗ trợ một công ty dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới về mặt pháp lý trong việc thành lập một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động trong ngành kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản tại Việt Nam.

 • Tư vấn cho một nhà phát triển dự án về một tranh chấp xây dựng lớn với nhà cung cấp các dịch vụ quản lý dự án và xây dựng về việc phát triển một khách sạn, khu nghỉ dưỡng và spa lớn ở Nha Trang.

 • Tư vấn cho một nhà phát triển bất động sản nước ngoài về một tranh chấp hợp đồng với bên nhà thầu chính Việt Nam trong việc phát triển một dự án căn hộ sang trọng cao cấp ở Việt Nam.

 • Tư vấn cho hai tập đoàn quốc tế đang dự định mua lại cổ phần trong một số công ty mẹ ở nước ngoài nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp quyền sở hữu trong các công ty liên doanh có trụ sở tại Việt Nam, vốn là các công ty phát triển chính hoặc chủ sở hữu của các dự án phát triển bất động sản lớn ở Việt Nam. Frasers thực hiện việc thẩm tra pháp lý đối với các công ty liên doanh lớn này của Việt Nam và các dự án bất động sản của các công ty này và tư vấn cho các tập đoàn quốc tế về các vấn đề quan trọng và chiến lược nhất liên quan đến giá trị và quy mô của các dự án và các bên có liên quan đến lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam.

 • Tư vấn cho một công ty phát triển bất động sản Nhật Bản liên quan đến việc rút một lượng vốn đáng kể trong một dự án bất động sản. Vấn đề này liên quan đến việc thương lượng và hành động cẩn thận và khôn khéo vì khách hàng đang phải đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp. Frasers được yêu cầu chuyển giao các khoản vay được cấp cho công ty bất động sản này và đưa ra cho khách hàng các tư vấn chiến lược, Frasers cũng được yêu cầu tham gia các cuộc họp để thay mặt khách hàng thực hiện việc đàm phán và hỗ trợ việc soạn thảo các tài liệu liên quan nhằm bảo vệ các quyền hợp pháp của khách hàng.

 • Tư vấn cho một dự án thi công đường bộ để đổi lấy quyền sử dụng đất cho một dự án phát triển bất động sản.

 • Chuẩn bị tài liệu hợp đồng quản lý và hợp đồng dịch vụ xây dựng chìa khóa trao tay đối với tất cả các dự án phát triển tại Việt Nam được đầu tư bởi một quỹ đầu tư bất động sản lớn.

 • Tư vấn cho một công ty kỹ thuật và xây dựng quốc tế về việc thành lập một Liên Doanh tại Việt Nam và cung cấp ý kiến về một số vấn đề pháp lý doanh nghiệp như là một phần trong chiến lược gia nhập thị trường Việt Nam của công ty này.

 • Tư vấn về cơ cấu cho việc đầu tư dự kiến trong việc phát triển, thực hiện và hoạt động của một công viên chủ đề giải trí quy mô lớn tại Việt Nam.