y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Dự Án và Cơ Sở Hạ Tầng

Frasers giàu kinh nghiệm trong những dự án tài trợ và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác năng lượng, viễn thông, cảng và xử lý nước và trong những dự án xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT). Hơn nữa, nhóm chuyên trách về các dự án năng lượng của công ty có sự kết hợp hiệu quả giữa kiến thức chuyên ngành pháp lý và kiến thức về cơ cấu ngành cũng như các doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm sâu rộng đối với cơ chế phát triển sạch (CDM) và các giao dịch mua bán Chứng Chỉ Giảm Phát Thải (CER), chúng tôi cũng tham gia tích cực trong những giai đoạn đầu của dự án Hợp Tác Công-Tư (PPP), một dự án mang tính đột phá của Việt Nam.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Tư vấn cho một bên cho vay quốc tế lớn liên quan đến vai trò dự kiến của bên đó như là một bên cho vay nước ngoài chủ chốt trong hoạt động đấu thầu dự án khai thác nhiệt điện 1200MW Nghi Sơn 2 được tiến hành trên cơ sở hợp đồng BOT tại Việt Nam.

  • Tư vấn cho dự án năng lượng tư nhân và độc lập đầu tiên tại Việt Nam (375MW) liên quan đến hoạt động bán điện cho công ty điện lực nhà nước là Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), bao gồm việc soạn thảo và đàm phán hợp đồng mua bán điện với EVN.
  • Tư vấn cho một công ty năng lượng Singapore liên quan đến liên doanh dự kiến với một công ty công trình công cộng thành phố tại Việt Nam đóng tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đối với việc cung cấp dịch vụ năng lượng tái chế.

  • Tư vấn cho một nhà máy điện 475MW ở miền nam Việt Nam bao gồm những vấn đề về cấu trúc dự án, thủ tục cấp phép, lựa chọn pháp luật và luật áp dụng, vấn đề sử dụng đất và giao đất, thỏa thuận cung cấp khí đốt và mua bán điện.

  • Tư vấn cho một dự án phát triển điện lực 750MW dự kiến được tiến hành bởi một công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn trong một khu công nghiệp ở Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

  • Tư vấn cho một pháp nhân New Zealand liên quan đến việc mua bán hệ thống xử lý nước thải và vi sinh tại Việt Nam và khả năng được cấp Chứng Chỉ Giảm Phát Thải (chúng tôi được yêu cầu cung cấp về khung pháp lý hiện nay đối với các dự án CDM tại Việt Nam và khả năng được cấp chứng chỉ carbon từ các dự án này).

  • Tư vấn cho một liên doanh dự kiến tại Thành Phố Hồ Chí Minh cho việc cung cấp, làm sạch và phân phối nước và các hợp đồng kèm theo;

  • Tư vấn cho một dự án thi công đường bộ để đổi lấy quyền sử dụng đất cho một dự án phát triển bất động sản.

  • Tư vấn cho công ty vận tải niêm yết lớn nhất Việt Nam liên quan đến việc phát triển cảng quốc tế có số vốn 3.700 tỷ đồng (229 triệu Đô-la Mỹ) ở miền nam Việt Nam được tiến hành trên cơ sở liên doanh với một đối tác Pháp.

  • Tư vấn cho một công ty tư vấn kỹ thuật hàng đầu về các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến các dự án phát triển đường bộ có thu phí ở Việt Nam.