y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Lao Động

Những luật sư chuyên trách lao động của chúng tôi có chuyên môn trong nhiều khía cạnh của pháp luật lao động và bao quát trong tất cả các ngành nghề. Với sự ra đời của Bộ Luật Lao Động mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2013, nhà đầu tư và khách hàng rất nóng lòng được nắm rõ đạo luật mới này. Các luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp những bản tư vấn thường xuyên và cập nhật kịp thời những thay đổi của pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp ở Việt Nam. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với các khách hàng ở nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam để giúp họ nắm bắt kịp thời những hướng dẫn và thay đổi mới nhất đối với khung pháp lý trong lĩnh vực lao động tại Việt Nam.

Những Vụ Việc Gần Đây

 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể cho một công ty đa quốc gia bắt đầu tiến hành hoạt động tại Việt Nam.

 • Tư vấn liên quan đến vấn đề chuyển giao lao động trong một thương vụ mua bán công ty.

 • Tư vấn về quy trình kỷ luật lao động và khả năng phải chịu hình thức kỷ luật sa thải đối với một nhân sự cấp cao của một công ty ở Việt Nam.

 • Tư vấn về cơ cấu tổ chức quản lý mới của một khách hàng và rủi ro pháp lý có thể gặp phải liên quan đến những nhân viên Việt Nam hiện đang được khách hàng tuyển dụng.

 • Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với một nhân sự cấp cao.

 • Tư vấn cho một nhà xuất bản tài liệu khoa học và y tế hàng đầu về các vấn đề lao động có khả năng phát sinh từ việc dự kiến mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, và tư vấn thủ tục cũng như khả năng thực hiện việc mở văn phòng đại diện này.

 • Tư vấn cho một công ty quảng cáo đa quốc gia về quy trình kỷ luật lao động và khả năng sa thải Giám Đốc của chi nhánh tại Việt Nam, bao gồm việc xem xét các điều khoản và điều kiện của hợp đồng lao động, nội quy lao động và chính sách lao động toàn cầu.

 • Tư vấn về pháp luật liên quan đến việc chuyển giao lao động trong một thương vụ mua bán công ty.

 • Tư vấn cho một ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam về các tác động pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng của một nhân sự cấp cao người nước ngoài (đã ký kết một hợp đồng tại Việt Nam) và Thỏa Thuận Thanh Lý sẽ được các bên ký kết.

 • Tư vấn cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn về khả năng chấm dứt hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam và giảm thiểu nghĩa vụ tài chính cho khách hàng.

 • Tư vấn cho một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và giải pháp phần mềm thuê ngoài về liên quan đến hồ sơ xin chấp thuận kế hoạch dự kiến về việc phát hành Quyền Chọn Mua Cổ Phần Cho Người Lao Động (ESOP) của công ty.

 • Tư vấn cho một người sử dụng lao động trong một tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động liên quan đến một trong những người lao động mà tại thời điểm bắt đầu việc tham gia tư vấn, tranh chấp đó đã được khởi kiện ra tòa án.

 • Tư vấn cho công ty con của một công ty cung cấp dịch vụ công nghệ mạng thuê ngoài của nước ngoài về việc tách một quản lý do công ty mẹ thuê do việc thành lập một văn phòng đại diện của công ty ở Việt Nam.

 • Tư vấn về pháp luật liên quan đến việc chuyển giao người lao động trong một thương vụ mua bán công ty. Tư vấn của Frasers bao gồm các yêu cầu của pháp luật Việt Nam đối với việc tham khảo ý kiến của người lao động và đại diện của họ trước khi thực hiện bất kỳ chuyển giao nào, các điều khoản về việc tự động chuyển giao người lao động trong một thương vụ mua bán công ty và hậu quả của việc chuyển giao thất bại bao gồm cả trách nhiệm của việc chấm dứt hợp đồng và trợ cấp thôi việc.

 • Tư vấn cho một công ty kiểm toán quy mô toàn cầu về việc xem xét hợp động lao động của công ty này.