y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Năng Lượng và Khai Thác Tài Nguyên Thiên Nhiên

Tổ Chuyên Trách Pháp Luật Về Năng Lượng và Khai Thác Tài Nguyên Thiên Nhiên của Frasers hiện được công nhận trên phạm vi quốc tế như là một trong những tổ pháp lý hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng. Chúng tôi làm việc với những nhà khai thác và nhà cung cấp trong những dự án dầu khí cũng như dự án năng lượng tái sinh. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những tư vấn về các vấn đề pháp lý mới nhất có ảnh hưởng đến khía cạnh thương mại của dự án đầu tư của khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong việc định hướng các giải pháp sáng tạo và khả thi nhất để đầu tư trong lĩnh vực khó khăn và phức tạp này. Chúng tôi đã và đang tư vấn cho nhiều khách hàng trong các dự án dầu khí, năng lượng cũng như khai khoáng và các giao dịch mua bán Chứng Chỉ Giảm Phát Thải trong Cơ Chế Phát Triển Sạch (CDM) ở Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực. Frasers đang là một trong những công ty luật đóng vai trò đầu tàu trong việc phát triển lĩnh vực công nghiệp này tại Việt Nam, đại diện cho nhiều khách hàng trong những thương vụ mang tính chất tiên phong tại Việt Nam.

Những Vụ Việc Gần Đây

 • Tư vấn cho một đơn vị phát triển năng lượng đa quốc gia liên quan trong hoạt động đầu tư dự kiến vào một dự án nhiệt điện tại Việt Nam.

 • Tư vấn cho một bên cho vay tiềm năng trong một trong những dự án năng lượng xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam theo quy trình đấu thầu quốc tế, thỏa mãn những tiêu chuẩn quốc tế cho dự án cực kỳ phức tạp, bao gồm những tư vấn về vấn đề phân bổ rủi ro và khả năng cấp vốn của dự án.

 • Tư vấn cho một công ty khai khoáng quốc tế hàng đầu liên quan đến giao dịch mua cổ phần dự kiến trong một công ty cổ phần của Việt Nam.

 • Tiến hành thẩm tra tình trạng pháp lý đối với tài sản dầu khí tại Việt Nam của một công ty năng lượng đa quốc gia cho khách hàng của công ty đó trong một cơ cấu giao dịch mua bán phức tạp dự kiến.

 • Tư vấn cho một công ty năng lượng Singapore trong giao dịch liên doanh dự kiến với một công ty công trình công cộng của một thành phố tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ năng lượng tái chế.

 • Tư vấn về một dự án năng lượng tái chế được tiến hành tại Cần Thơ.

 • Đóng vai trò là cố vấn địa phương cho một công ty cổ phần khai khoáng của Australia được niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Australia (ASX) muốn huy động vốn để thực hiện một dự án khai khoáng bô-xít ở Việt Nam. Ngoài ra, Frasers cũng được yêu cầu tư vấn cho một cơ cấu liên quan trong dự án này nhắm xây dựng một hệ thống đường sắt và một nhà máy chế biến ở Tây Nguyên của Việt Nam.

 • Tư vấn cho một trong những Công ty Nhà Nước (SOE’s) lớn nhất Việt Nam đầu tư đa dạng vào các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, sản phẩm năng lượng, bất động sản, vận chuyển và dịch vụ tài chính trong việc dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế. Điều đặc biệt của giao dịch này là ở chỗ nó là một trong những đợt phát hành trái phiếu quốc tế đầu tiên do một Công ty Nhà Nước dự kiến thực hiện.

 • Tư vấn cho một công ty dầu quốc tế hàng đầu về hợp động chia sản phẩm dầu khí (PSC) và các thỏa thuận điều hành chung (JOA) liên quan đến việc phát triển tài sản trong hoạt động thăm dò của công ty ở Việt Nam.

 • Tư vấn cho một công ty dầu hàng đầu của Australia về các tài liệu cần thiết của Hợp đồng Tổng Thầu (EPCI) liên quan đến việc thiết kế, thu mua, xây dựng và thiết lập các thiết bị thăm dò dầu khí tại một lô khai thác ngoài khơi Việt Nam.

 • Tư vấn cho một công ty dầu quốc tế về các giấy tờ cần thiết của thỏa thuận nhận chuyển nhượng và các vấn đề về PSC/JOA.

 • Tư vấn cho một tập đoàn dầu khí, sản xuất đa quốc gia của Hoa Kỳ liên quan đến công tác nghiên cứu thị trường chiến lược tại Việt Nam, cũng như tư vấn về các thỏa thuận chia sản phẩm dầu khí của tập đoàn ở các lô dầu khí khác nhau tại Việt Nam; đồng thời cũng tư vấn về các dự án thăm dò dầu khí và các giấy tờ cần thiết cho dự án tại Việt Nam; các vấn đề về PSC và JOA liên quan đến việc phát triển của tài sản trong hoạt động thăm dò dầu khí của tập đoàn ở Việt Nam; và các vấn đề về quản lý chuỗi cung ứng (SCM)/thu mua và các nguyên tắc đấu thầu được áp dụng theo pháp luật Việt Nam.

 • Tư vấn cho một công ty dầu quốc tế hàng đầu về một thỏa thuận mua bán tài sản trong hoạt động thăm dò dầu khí tại Việt Nam của ConocoPhilips (trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ).

 • Tư vấn cho một công ty dầu hàng đầu của Anh về việc thực thi các thỏa thuận chuyển nhượng dự kiến liên quan đến một trong số những tài sản trong hoạt động thăm dò dầu khí của công ty tại Việt Nam, và việc thực hiện quyền ưu tiên mua bắt buộc của PetroVietnam.

 • Tư vấn cho một công ty dầu khí quốc tế hàng đầu về hành lang tuyến ống trong dự án thăm dò khai thác và vận chuyển khí (4 tỷ USD) tại Việt Nam.

 • Tư vấn cho một công ty dầu khí quốc tế hàng đầu về hợp đồng mua bán khí Chính phủ (GGU).