y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Sở Hữu Trí Tuệ

Người đứng đầu Nhóm Chuyên Trách Về Sở Hữu Trí Tuệ của Frasers là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho hệ thống pháp luật về Sở Hữu Trí Tuệ hiện nay của Việt Nam. Chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bao gồm những chuyên gia trong lĩnh vực xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như có những liên hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước. Chúng tôi là một trong những tổ chức dẫn đầu trong chuyên ngành pháp luật cốt lõi và đang ngày càng phát triển này của Việt Nam, vàkhách hàng của chúng tôi có được những thuận lợi xuất phát từ mối liên hệ chặt chẽ của chúng tôi trong quan hệ công tác với các lãnh đạo trong lĩnh vực này.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Tư vấn cho một nhà thiết kế và sản xuất hàng gia dụng đa quốc gia liên quan đến một vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

  • Tư vấn cho một công ty con tại Việt Nam của một công ty đa quốc gia liên quan đến việc ký kết một thỏa thuận nhượng quyền đối với một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh quốc tế nổi tiếng tại Việt Nam.

  • Tư vấn về việc quản lý thường xuyên đối với danh mục nhãn hiệu của một công ty kinh doanh nhóm hàng tiêu dùng nhanh của Australia tại Việt Nam, Lào và Cambodia.

  • Tư vấn cho một công ty sản xuất thực phẩm New Zealand liên quan đến hoạt động đăng ký nhãn hiệu.

  • Tư vấn liên quan đến khía cạnh sở hữu trí tuệ trong hoạt động thẩm tra tình trạng pháp lý cho một thương vụ đầu tư phức tạp của một quỹ đầu tư tư nhân của châu Âu có vốn 80 triệu Đô-la Mỹ.

  • Tư vấn cho một công ty kinh doanh sơn của Vương Quốc Anh liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ ở Việt Nam.

  • Tư vấn cho một trường đại học của Canada về việc đăng ký sáng chế mới tại Việt Nam.

  • Xem xét vấn đề pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ một thương vụ nhà đầu tư chiến lược nước ngoài dự kiến mua phần vốn góp trong một công ty nhà nước.

  • Tư vấn vấn đề pháp lý về chuyển giao công nghệ cho một công ty sản xuất hóa chất chuyên ngành của Nam Phi.

  • Tư vấn cho một công ty kinh doanh nhóm hàng tiêu dùng nhanh đa quốc gia về việc quyền sở hữu trí tuệ của công ty bị vi phạm ở Việt Nam.