y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Tài Chính và Ngân Hàng

Công Ty Luật Frasers đóng một vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho một số định chế tài chính đa quốc gia đã hoạt động tại Việt Nam và/hoặc tham gia vào các giao dịch cho vay qua biên giới vào Việt Nam. Các luật sư Tài Chính & Ngân Hàng của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các vụ việc tài chính và ngân hàng tại Việt Nam, Châu Á, Châu Âu, Australia và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi có kiến thức sâu rộng về tính chất phức tạp của thị trường nội địa cũng như công việc kinh doanh của khách hàng, và chúng tôi sử dụng kiến thức chuyên môn này để hỗ trợ cho khách hàng đạt được mục tiêu.

Các luật sư của Frasers thường xuyên tư vấn cho các công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư quốc tế, các cơ quan chính phủ, các công ty cho thuê tài chính, các tổ chức tín dụng và các ngân hàng trong và ngoài nước.

Những Vụ Việc Gần Đây

 • Tư vấn cho nhiều bên cho vay liên quan đến các khoản vay được gia hạn cho một doanh nghiệp nhà nước lớn của Việt Nam.

 • Tư vấn cho việc tái cơ cấu một công ty sản xuất liên quan đến việc bán tài sản cho một bên thứ ba có lợi ích liên quan nhằm xử lý các khoản nợ đối với các chủ nợ có bảo đảm trong nước và quốc tế.

 • Tư vấn cho một công ty tư vấn tài chính đa quốc gia trong việc gia hạn một hợp đồng vay có đảm bảo cho một doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam.

 • Tư vấn cho một trong những định chế tài chính lớn nhất thế giới về cơ cấu các hoạt động kinh doanh dự kiến tại Việt Nam.

 • Tư vấn cho một tổ chức tín dụng quốc tế lớn liên quan đến việc thanh lý và giải thể một công ty cho thuê tài chính.

 • Tư vấn, từ góc độ pháp luật Việt Nam, cho một tổ chức tín dụng quốc tế lớn về một bộ mẫu chuẩn các tài liệu tài chính.

 • Tư vấn cho một trong những nhà sản xuất và tiếp thị hóa chất và hóa liệu lớn nhất Australia về các vấn đề liên quan đến Việt Nam phát sinh từ một thỏa thuận tái cấp vốn.

 • Tư vấn cho một công ty đóng vai trò tiên phong tại Việt Nam trong việc tiến hành giải quyết, xử lý và tái chế chất thải độc hại tại miền Nam Việt Nam về khoản nợ thứ cấp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.

 • Đại diện cho một nhà xuất khẩu thịt đông lạnh có trụ sở tại Hoa Kỳ và các chi nhánh tại Việt Nam để hỗ trợ trong việc cơ cấu các khoản nợ của công ty đó và các chi nhánh của công ty.

 • Tư vấn cho một khách hàng danh tiếng về các phương án khác nhau để một bên cho vay nước ngoài mở rộng cấp vốn cho một công ty bất động sản Việt Nam thuộc sở hữu một phần bởi các chủ thể là các doanh nghiệp công cụ được lập ra ở nước ngoài nhằm một mục đích đặc biệt (special purpose vehicles).

 • Tư vấn cho một công ty tư vấn tài chính đa quốc gia trong việc gia hạn thỏa thuận cho vay có bảo đảm cho một pháp nhân Việt Nam.

 • Tư vấn cho một trong những định chế tài chính lớn nhất thế giới về cấu trúc hoạt động kinh doanh dự kiến tại Việt Nam.

 • Tư vấn cho một công ty khai thác mỏ không có hiện diện thương mại tại Việt Nam về các khía cạnh của pháp luật Việt Nam liên quan đến một thỏa thuận nợ tài chính có thể chuyển đổi với các bên cho vay nước ngoài và về các vấn đề liên quan đến sự hoàn thiện và thực thi các quyền lợi đảm bảo tại Việt Nam.

 • Tư vấn cho một ngân hàng nước ngoài về việc thành lập chi nhánh 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để cung cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và dịch vụ chứng khoán.