y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Tài Trợ Vốn Cho Dự Án

Frasers đã từng tham gia vào nhiều giao dịch hỗ trợ cung cấp vốn tại Việt Nam. Frasers có bề dày kinh nghiệm và sự chuyên sâu trong lĩnh vực này với đội ngũ luật sư Việt Nam và nước ngoài hàng đầu. Sự hiểu biết cùng những mối liên hệ trong công việc chặt chẽ tại địa phương kết hợp với kinh nghiệm quốc tế sâu rộng đã tạo nên những giá trị quan trọng cho các khách hàng đa dạng của chúng tôi tại Việt Nam. Các luật sư phụ trách lĩnh vực Cung Cấp Vốn Cho Dự Án đã tham gia vào rất nhiều giao dịch cao cấp và phức tạp giữa nhiều bên và cơ quan chính quyền của Việt Nam và ở các quốc gia khác cũng như tất cả các bên khác có lợi ích tài chính đáng kể trong các thương vụ đó.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Tư vấn cho bên cho vay tiềm năng trong một trong những dự án năng lượng xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam theo quy trình đấu thầu quốc tế. Dự án này liên quan đến việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện theo hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) có thời hạn  25 năm.

  • Tư vấn cho một tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong việc tái cấp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư và kinh doanh giáo dục đại học tại Việt Nam.

  • Tư vấn cho các bên cho vay đa quốc gia trong việc tái cơ cấu và chuyển nhượng những khoản vay được các bên cho vay gia hạn cho chủ sở hữu của bệnh viện quốc tế đầu tiên 100% vốn nước ngoài tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Đây là một giao dịch đặc biệt phức tạp bao gồm nhiều bên có liên quan vì tính chất xuyên quốc gia của giao dịch và việc chuyển giao, chuyển đổi của các khoản vay nước ngoài thành các khoản vay trong nước.

  • Tư vấn cho một công ty đóng vai trò tiên phong tại Việt Nam trong việc tiến hành giải quyết, xử lý và tái chế rác thải độc hại ở miền Nam Việt Nam. Frasers được yêu cầu cung cấp ý kiến pháp lý về khoản nợ thứ cấp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu.

  • Tư vấn cho hai công ty tham gia vào một liên doanh liên quan đến hợp đồng vay hợp vốn lưỡng tệ bởi một nhóm các ngân hàng nước ngoài và Việt Nam, do một ngân hàng Việt Nam đứng đầu và liên quan đến việc phát triển một dự án bio-ethanol.

  • Tư vấn cho một khách hàng danh tiếng về các phương án khác nhau đối với bên cho vay nước ngoài mở rộng cấp vốn cho một công ty bất động sản Việt Nam thuộc sở hữu một phần bởi các chủ thể là các doanh nghiệp công cụ được lập ra ở nước ngoài nhằm một mục đích đặc biệt (special purpose vehicles).