y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Thị Trường Vốn

Tổ tư vấn về thị trường vốn của Frasers có nhiều kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng, và chúng tôi được đánh giá cao khi làm việc với các khách hàng trong tất cả các lĩnh vực như tài chính & ngân hàng, năng lượng và tài nguyên, FMCG, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, dự án và hạ tầng, bất động sản và xây dựng, bán lẻ và viễn thông.

Tổ tư vấn của chúng tôi thường xuyên tư vấn cho các tổ chức chứng khoán và ngân hàng đầu tư đa quốc gia, các tổ chức chính phủ, các công ty cho thuê tài chính, các tổ chức tín dụng, và các ngân hàng nước ngoài và địa phương. Vì thế các khách hàng của chúng tôi đã có thể xác định được hướng đi của mình thông qua các thủ tục và quy định có liên quan và vẫn bảo vệ được lợi ích của mình trong môi trường kinh doanh mới nổi và đang phát triển tại Việt Nam.

Những Vụ Việc Gần Đây

  • Hoạt động với tư cách cố vấn Việt Nam cho việc niêm yết của một quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô 401 triệu đô la Mỹ trên Thị Trường Đầu Tư Thay Thế (AIM) của Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn.
  • Tư vấn cho một bên cho vay liên quan đến việc tái cơ cấu một khoản nợ của một doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, doanh nghiệp này đã được hỗ trợ bởi một đợt phát hành trái phiếu quốc tế.
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư hàng đầu có trụ sở tại Singapore trong thương vụ dự kiến mua lại cổ phần chiến lược của một công ty niêm yết kinh doanh đường và các công ty sản xuất có liên quan tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư vốn mạo hiểm toàn cầu trong việc mua cổ phần vốn chiến lược trong một trong các công ty dịch vụ internet hàng đầu tại Việt Nam.
  • Tư vấn cho một quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Hồng Kông về việc mua lại cổ phần của công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam trên thị trường chứng khoán thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Đại diện cho một trong những định chế tài chính lớn nhất Châu Âu liên quan đến việc đầu tư dự kiến vào một công ty đại chúng niêm yết danh tiếng tại Việt Nam (vốn là một công ty nhà nước).
  • •Đại diện cho một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Việt Nam với quyền lợi đa dạng trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, sản xuất điện, bất động sản, vận tải và dịch vụ tài chính, liên quan đến việc dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp quốc tế.
  • Tư vấn cho một công ty khai thác mỏ không có hiện diện thương mại tại Việt Nam về các khía cạnh của pháp luật Việt Nam về một khoản cung cấp nợ tài chính có thể chuyển đổi với các bên cho vay nước ngoài và về các vấn đề liên quan đến sự cải thiện và thực thi các quyền lợi đảm bảo tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư quốc tế lớn trong việc đăng ký mua cổ phần “cổ đông chiến lược” của một doanh nghiệp nhà nước đang cổ phần hóa (tư nhân hóa) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận chuyển hàng hải.