y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

Thuế

Các thành viên trong nhóm tư vấn thuế của chúng tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực luật doanh nghiệp và thương mại và có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp thuế mang tính thực tiễn và có hiệu quả thương mại. Chúng tôi đúc kết những kiến thức chuyên ngành về thuế mang tính quốc tế và địa phương trong lĩnh vực doanh nghiệp và thương mại cũng như từ kinh nghiệm tư vấn thuế nội bộ doanh nghiệp. Tính phức tạp của các giao dịch trong các lĩnh vực công nghiệp mới nổi và các lợi ích đa dạng của các khách hàng thuộc nhiều khu vực và hệ thống pháp luật là thách thức lớn nhất trong lĩnh vực tư vấn này và bất cứ khi nào có thể, chúng tôi luôn cộng tác với các nhóm tư vấn khác để có thể đưa ra ý kiến tư vấn toàn diện nhất cho các khách hàng. Các luật sư của chúng tôi thường xuyên có những tư vấn về tác động của các chính sách thuế của Việt Nam cho các công ty nước ngoài đầu tư và hoạt động tại Việt Nam.

Những Vụ Việc Gần Đây

 • Tư vấn cho một công ty thăm dò và khai thác dầu khí quốc tế độc lập hàng đầu thuộc FTSE 250 về quyền được hưởng thời kỳ miễn giảm thuế theo luật định của công ty liên quan đến một Lô khai thác ngoài khơi và các vấn đề pháp lý liên quan.

 • Tư vấn nhiều vấn đề về thuế nhằm hỗ trợ cho một công ty có trụ sở chính đặt tại nước ngoài và có văn phòng tại Việt Nam để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ thuế của công ty phù hợp với các yêu cầu của cơ quan thuế địa phương.

 • Tư vấn về các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) áp dụng cho khách hàng và sự bảo đảm pháp lý theo pháp luật đầu tư Việt Nam để bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài khỏi các thay đổi pháp luật sau này.

 • Tư vấn cho một công ty Nhật Bản chuyên về bất động sản về pháp luật thuế của Việt Nam và các khía cạnh pháp lý của dự án đầu tư dự kiến của công ty cũng như đưa ra các đề xuất cho một cơ cấu đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.

 • Tư vấn và hỗ trợ cho một công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đa quốc gia lớn về một quyết định thuế gây tranh cãi do các cơ quan thuế Việt Nam ban hành liên quan đến nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt.

 • Tư vấn về nghĩa vụ thuế của tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong vùng nội thủy Việt Nam.

 • Tư vấn cho một công ty hàng tiêu dùng nhanh của Châu Âu về cấu trúc thuế liên quan đến việc giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài.

 • Tư vấn cho nhiều khách hàng về cấu trúc thuế liên quan đến các dự án đầu tư dự kiến của họ tại Việt Nam.

 • Tư vấn cho một khách hàng kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh về việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên sản phẩm của họ và cụ thể về cách thức tính thuế.

 • Tư vấn cho rất nhiều khách hàng về vấn đề chuyển giá.

 • Tư vấn cho một công ty hàng tiêu dùng nhanh của Châu Âu về sự khác biệt giữa ‘giá kiểm tra’ so với ’giá thực’ khi cơ quan thuế địa phương áp thuế xuất, nhập khẩu.