y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bài Thuyết Trình - Về Lĩnh Vực Dầu Khí

16 Tháng Mười 2012

Bài Thuyết Trình về lĩnh vực Dầu Khí đã được cập nhật.

Bài thuyết trình này đã được Ông Phạm Bá Linh trình bày tại Hội Đồng Thương Mại Hoa Kỳ tại Việt Nam vào tháng Mười năm 2012. Bài thuyết trình nêu lên một cái nhìn khái quát về hành lang pháp lý về dầu khí tại Việt Nam.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản thuyết trình.

File: Presentation - Managing Upstream Risks