Lao Động và Nhân Sự

Là một nước xã hội chủ nghĩa, không có gì ngạc nhiên khi hệ thống pháp luật Việt Nam chú trọng bảo vệ quyền và điều kiện làm việc cho người lao động. Từ giữa những năm 1980, Việt Nam dần dần tiến đến nền kinh tế thị trường, dẫn đến một sự thay đổi căn bản trong tác phong và các điều khoản và điều kiện lao động. Trong một số khía cạnh, người lao động Việt Nam được hưởng sự bảo vệ về mặt pháp lý ở một mức độ cao hơn so với người lao động ở các nước khác.

Việc áp dụng các nguyên tắc thị trường liên quan đến việc làm diễn ra khá chậm. Các căn cứ để sa thải người lao động rất hạn hẹp. Bộ luật Lao động và văn bản pháp luật khác có chứa đựng số lượng đáng kể các quy phạm pháp luật, về mặt tích cực, có khả năng bổ sung, giải thích nhưng, về mặt tiêu cục, có khả năng tạo ra xung đột. Đối với nhiều người sử dụng lao động, việc tuân thủ luật lao động là một mối quan tâm lớn do mê cung phức tạp của các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư, quyết định và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Bộ Luật Lao động mới đã có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Một trong những thay đổi quan trọng nhất được đưa ra là việc công nhận khái niệm “cho thuê lao động”, một bước quan trọng có thể đem đến một lựa chọn nhân sự linh hoạt cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

Xin lưu ý trước đây chúng tôi đã chuẩn bị bản cập nhật tin tức pháp luật về Bộ Luật Lao Động Mới. Vui lòng nhấn vào đây nếu quý vị muốn đọc bản tin tóm tắt.

Những Vụ Việc Gần Đây

Tư vấn về các vấn đề người lao động nước ngoài bao gồm cơ cấu điều chuyển, biệt phái, hợp đồng lao động, các vấn đề thực hiện hợp đồng và tranh chấp lao động.

Tư vấn cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về khả năng chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và giảm thiểu nghĩa vụ tài chính cho khách hàng.

Xem xét nội quy lao động, thỏa thuận lao động tập thể và sổ tay nhân sự của nhiều khách hàng từ những ngành nghề khác nhau.

Tư vấn cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài về dự định thành lập một công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng tại Việt Nam.

Thực hiện một chuỗi các hội thảo và các khóa đào tạo cho nhận sự của một công ty hàng tiêu dùng nhanh đa quốc gia về việc tuân thủ luật chống hối lộ và chống tham nhũng.

Tư vấn cho một tập đoàn đa quốc gia nước ngoài về việc tái cơ cấu hoạt động của tập đoàn từ góc độ lao động. Như là kết quả trực tiếp của việc tái cơ cấu và do sự thay đổi trong hoạt động của công ty, một số hợp đồng lao động bị chấm dứt và người lao động bị mất việc. Các hợp đồng lao động đối với những người lao động tiếp tục làm việc trong công ty đã tái cơ cấu được sửa đổi để thể hiện việc tái cơ cấu của công ty và tất cả việc đối thoại có liên quan với cơ quan lao động có thẩm quyền được duy trì trong suốt quá trình tái cơ cấu.

Tư vấn về các vấn đề pháp luật Việt Nam liên quan đến Kế Hoạch Cổ Phiếu Thưởng (Performnce Share Plan) chào bán cho người lao động tại Việt Nam.

Tư vấn cho một nhà xuất bản tài liệu khoa học và y tế hàng đầu về các vấn đề lao động có khả năng phát sinh từ việc dự kiến mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và về tính hợp pháp của các vai trò cụ thể đối với những người lao động làm việc cho Văn Phòng Đại Diện và phạm vi trả thưởng cho người lao động dựa trên một chương trình khuyến khích bán hàng toàn cầu.

Tư vấn về tính hợp pháp tại Việt Nam và thủ tục thiết lập chế độ thưởng của một trong những cổ đông chính của công ty là một thực thể nước ngoài cho CEO của công ty, ngoài tiền lương hàng năm của CEO đó. Tiền thưởng đã được chuyển ra nước ngoài và là một thỏa thuận bảo mật giữa CEO và cổ đông đó.