Năng Lượng Và Tài Nguyên Thiên Nhiên

Nhóm luật sự chuyên về Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên của chúng tôi được công nhận trên phạm vi quốc tế là một trong những đội ngũ tư vấn pháp lý uy tín hàng đầu trong lĩnh vực khai thác mỏ và năng lượng thực hiện bởi các công ty đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý mới nhất có ảnh hưởng đến khía cạnh thương mại và đưa ra các giải pháp sáng tạo nhằm mang lại sự rõ ràng trong lĩnh vực phức tạp này ở Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn cho nhiều khách hàng liên quan đến các dự án dầu khí, sản xuất điện, cũng như các dự án khai thác mỏ và các giao dịch theo cơ chế phát triển sạch (CDM) tại Việt Nam và trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Frasers tiếp tục giữ vị thế là một công ty luật dẫn đầu trong việc phát triển ngành công nghiệp này ở Việt Nam, và đại diện cho các khách hàng có quy mô lớn trong các thương vụ thường được coi là “tiên phong” tại Việt Nam.

Các vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Giữ vai trò là luật sư Việt Nam của bên cho vay trong thương vụ vay vốn 2,75 tỷ đô-la Mỹ cho dự án sản xuất điện than Nghi Sơn 2 với công suất 1200MW. Thương vụ này bao gồm sự tham gia của hai Đơn vị Thu Xếp Tín Dụng Xuất Khẩu (JBIC và KEXIM), và được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế về tài trợ vốn truy đòi hạn chế và được trao giải Thương Vụ Dự Án Tài Chính Đông Nam Á Của Năm tại Lễ Trao Giải Pháp Luật Kinh Doanh Châu Á tại Singapore. 
  • Đại diện cho một trong những nhà phát triển và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà hàng đầu Việt Nam trong hoạt động mua lại toàn bộ danh mục dự án điện mái nhà, trong đó bao gồm công tác thẩm định pháp lý đối với 30 công ty mục tiêu và dự án điện mái nhà, soạn thảo các tài liệu giao dịch và tài liệu kết thúc giao dịch. 
  • Tư vấn cho một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và năng lượng carbon thấp trong việc mua lại vốn chủ sở hữu trong một dự án điện gió ngoài khơi với công suất 3,400MW tại Việt Nam. 
  • Tư vấn về kế hoạch thoái vốn 100% của hai Công Ty Mẹ Singapore đang nắm giữ lợi ích trong hai công ty điện gió và năng lượng hydro tại Việt Nam.
  • Đại diện cho bên cho vay trong việc cấp tín dụng cho một dự án điện gió có công suất 600MW tại Lào để bán điện xuyên biên giới cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư hàng đầu trong việc bán 55% cổ phần trong công ty phát triển và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam. 
  • Giữ vai trò là luật sư Việt Nam của bên mua trong một giao dịch, trong đó, khách hàng của chúng tôi mua 100% cổ phần trong hai công ty phát triển năng lượng tái tạo (sở hữu và vận hành các dự án năng lượng thủy điện, điện mặt trời, và điện gió tại Việt Nam, Úc, Indonesia, and Philippines).
  • Đại diện cho bên cho vay và ngân hàng phòng ngừa rủi ro trong thu xếp tín dụng trị giá 600 triệu đô-la Mỹ cho Công Ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn. Đây là một trong những dự án thu xếp tín dụng lớn nhất được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
  • Tư vấn cho một đơn vị thu xếp tín dụng xuất khẩu liên quan đến dự án nhà máy nhiệt điện 2x660MW được ký kết theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao (BOT) tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
  • Giữ vai trò là luật sư Việt Nam của bên cho vay liên quan đến kế hoạch thu xếp tín dụng có bảo đảm của một công ty khai thác và sản xuất dầu và khí quốc tế.