Cổ Phần Hóa

Quá trình cổ phần hóa và cải cách doanh nghiệp nhà nước (SOE) ở Việt Nam bắt đầu từ giữa những năm 1990 nhưng chưa có lộ trình hay thời gian cụ thể rõ ràng. Khoảng một thập kỷ sau, quá trình này được thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi một số doanh nghiệp nhà nước lớn được cổ phần hóa. Quá trình tư nhân hóa trong lĩnh vực ngân hàng và viễn thông còn chậm. Tiềm năng vốn có của việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam phần lớn vẫn chưa được hiện thực hóa.

Việc tham gia cổ phần hóa, đặc biệt với tư cách là nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, chưa bao giờ là điều dễ dàng và vẫn còn một thời gian nữa thì khung pháp lý và các quy định áp dụng mới có thể được định hình và trở nên dễ tiếp cận với các nhà đầu tư. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng việc nhận được tư vấn pháp lý chất lượng và sự hỗ trợ từ các chuyên gia đã theo sát quá trình cổ phần hóa kể từ khi bắt đầu có khái niệm cổ phần hóa tại Việt Nam vào giữa những năm 1990.

Một số vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn về đề xuất mua lại của bên nước ngoài quan tâm đến đầu tư tại một trong những doanh nghiệp nhà nước viễn thông, có khả năng cổ phần hóa.
  • Tư vấn lựa chọn đối tác chiến lược cho một công ty viễn thông 100% vốn nhà nước có giấy phép cung cấp dịch vụ cố định, không dây (WLL), điện thoại đường dài và quốc tế, dữ liệu, internet và dịch vụ điện thoại di động.
  • Tư vấn cho một công ty niêm yết tại Việt Nam về giao dịch mua bán cổ phần.
  • Làm luật sư Việt Nam trong một giao dịch liên quan đến đề xuất mua lại một công ty bảo hiểm nhà nước sắp được cổ phần hóa. Cụ thể, Giao dịch này bao gồm việc thực hiện thẩm định pháp lý đối với công ty mục tiêu và tư vấn tổng quan về khung pháp lý của Việt Nam để hỗ trợ khách hàng đưa ra đánh giá sáng suốt về khoản đầu tư đề xuất của mình.
  • Tư vấn cho một công ty bảo hiểm đa quốc gia về khả năng mua lại một công ty cổ phần bảo hiểm niêm yết của Việt Nam (trước đây là một doanh nghiệp nhà nước).
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư tư nhân lớn có trụ sở tại Hồng Kông liên quan đến việc đấu thầu và đăng ký mua thành công cổ phần “cổ đông chiến lược” trong doanh nghiệp vận tải hàng hải và logistics thuộc sở hữu Nhà nước lớn nhất Việt Nam.