Sở Hữu Trí Tuệ

Lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ của Frasers được dẫn dắt bởi một trong những người sáng lập hệ thống Sở Hữu Trí Tuệ trong thời kỳ đương đại tại Việt Nam. Chúng tôi có khả năng vận dụng kinh nghiệm đúc kết hơn ba thập kỷ trong lĩnh vực này, bao gồm chuyên môn sâu về việc hình thành và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước. Chúng tôi đi đầu trong lĩnh vực luật chuyên môn cốt lõi và ngày càng phát triển này, và khách hàng của chúng tôi hưởng lợi từ mối quan hệ chặt chẽ mà chúng tôi có được với những người đứng đầu trong lĩnh vực này. 

Một số vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Rà soát dự thảo Hợp Đồng Khung Về Hợp Tác Tiếp Thị trong lĩnh vực quảng cáo. Đặc biệt, việc rà soát này chủ yếu tập trung vào các yêu cầu bảo vệ sở hữu trí tuệ mà một đơn vị quảng cáo như khách hàng cần phải biết khi họ nhận tài sản sở hữu trí tuệ từ khách hàng của mình.
  • Đại diện cho khách hàng trong giao dịch đầu tư có sự tham gia của một doanh nghiệp giải pháp phân phối toàn cầu đặt trụ sở tại Hoa Kỳ có hoạt động và nhân viên tại Việt Nam, đòi hỏi rà soát pháp lý về công ty con của công ty mục tiêu tại Việt Nam, đặc biệt là tình trạng hiện tại về thiết kế phần mềm và quyền sở hữu/đăng ký nhiều nhãn hiệu.
  • Đóng vai trò là luật sư Việt Nam cho một công ty dược phẩm đa quốc gia của Ấn Độ liên quan đến việc gia hạn giấy phép xuyên biên giới do một tổ chức nước ngoài là chủ sở hữu/nhà phát triển các giải pháp Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) cấp cho công ty dược này, theo đó khách hàng của chúng tôi, các công ty con và liên kết được cấp phép sử dụng nền tảng CRM đó.
  • Đại diện cho một ngân hàng Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu phức tạp về nắm giữ vốn và tài sản trí tuệ bao gồm (i) chuyển giao nhiều nhãn hiệu và bản quyền đã đăng ký và đang chờ đăng ký từ một công ty nắm vốn nước ngoài sang công ty hoạt động ở Việt Nam; (ii) việc một công ty ở nước ngoài góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ và phần mềm chưa đăng ký thuộc sở hữu của mình vào một công ty đang hoạt động tại Việt Nam; và (iii) việc các nhà quản lý và điều hành cấp cao của tập đoàn ký kết các thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ và Thỏa Thuận Bảo Mật (NDA) với công ty đang hoạt động ở Việt Nam.
  • Đại diện cho một nhà sản xuất và phân phối máy móc, công cụ Nhật Bản liên quan đến vi phạm quyền đối với nhãn hiệu và tên miền đã đăng ký do một doanh nghiệp ở Việt Nam thực hiện (kinh doanh dưới tên, biểu tượng và tên miền giống hệt hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và tên miền đã đăng ký của khách hàng và việc bán các sản phẩm giả mạo được cho là sản phẩm của khách hàng của chúng tôi).
  • Đại diện cho một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh tại Việt Nam để cung cấp tư vấn và hỗ trợ chi tiết về pháp luật Việt Nam liên quan đến các khía cạnh quan trọng khác nhau của cơ cấu nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, bao gồm xem xét và sửa đổi các thỏa thuận nhượng quyền then chốt cũng như tư vấn và hỗ trợ khách hàng của chúng tôi về việc đăng ký và phê duyệt nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một tập đoàn bảo hiểm của Ý trong quá trình đấu thầu hợp tác liên kết bảo hiểm - ngân hàng (bancassurance) dài hạn độc quyền với một trong mười ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bán lẻ mạnh mẽ. Chúng tôi đã cung cấp tư vấn chi tiết về pháp luật Việt Nam cũng như tư vấn và hỗ trợ chiến lược liên quan đến hàng loạt quan hệ đối tác bancassurance phức tạp, bao gồm nhưng không giới hạn các cấu trúc, cấp độ và cơ chế bảo vệ khác nhau liên quan đến Sở Hữu Trí Tuệ của ngân hàng và công ty bảo hiểm trong suốt quá trình hợp tác lâu dài và giải pháp cho các vấn đề tích hợp giữa các thực thể đó.
  • Tư vấn cho khách hàng của chúng tôi về mẫu hợp đồng về chuyển nhượng sáng chế được giao kết với người lao động Việt Nam (với các điều khoản có lợi cho phía Hoa Kỳ). Vấn đề liên quan đến nhiều khía cạnh pháp lý khác nhau, từ luật sở hữu trí tuệ về sáng chế và sản phẩm Sở Hữu Trí Tuệ do người lao động tạo ra cho đến luật lao động liên quan đến mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động tương ứng và các công ty trong tập đoàn.
  • Đại diện cho một công ty phần mềm của Úc liên quan đến việc soạn thảo các chính sách nội bộ về quản lý và bảo vệ quyền Sở Hữu Trí Tuệ của công ty cũng như hướng dẫn công ty đảm bảo rằng các chính sách này có đầy đủ hiệu lực theo pháp luật Việt Nam và có hiệu lực thi hành đối với nhân viên của công ty.
  • Đại diện cho một doanh nghiệp cửa hàng tiện lợi hàng đầu của Nhật Bản liên quan đến việc đàm phán Hợp Đồng Li-xăng Nhãn Hiệu quan trọng, sẽ được triển khai cùng với hoạt động mở rộng cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam.