Môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp

Phát triển bền vững dần trở thành yếu tố quan trọng khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn, đặc biệt trước mối đe dọa thường trực  của biến đổi khí hậu. Với việc chính phủ và các ngành nghề đều thắt chặt khung pháp lý, các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động hơn và vượt ra ngoài khuôn khổ quy định tuân thủ về môi trường, xã hội và doanh nghiệp cơ bản.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi thường xuyên tư vấn cho cả khách hàng quốc tế và trong nước không chỉ về việc tuân thủ quy định về tuân thủ môi trường, xã hội và doanh nghiệp mà còn định hướng tiên tiến trong việc xây dựng các chính sách phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ luật sư, để không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh các hướng dẫn và danh mục quy định về tuân thủ môi trường, xã hội và doanh nghiệp toàn cầu từ góc độ luật Việt Nam, mà còn đưa ra những góc nhìn chuyên sâu để cải thiện các chính sách phát triển bền vững trên tất cả các quốc gia mà khách hàng có hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi giúp các khách hàng quốc tế và nội địa đạt được các mục tiêu bền vững của họ, và một số ví dụ về công việc chúng tôi đã thực hiện bao gồm:

  • Hỗ trợ các công ty phát điện lớn trong các sáng kiến chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam;
  • Xây dựng các quy tắc ứng xử nghề nghiệp cho nhân viên chặt chẽ cho các khách hàng quốc tế muốn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; và
  • Hướng dẫn các công ty tài nguyên lớn phát triển hoạt động tuân thủ đầy đủ tại Việt Nam.