Chuỗi hội thảo cập nhật Quy Hoạch Điện VIII (PDPVIII)
28/06/2023 10:30

Chuỗi hội thảo cập nhật Quy Hoạch Điện VIII (PDPVIII)

Chúng tôi đã tổ chức và trình bày một loạt hội thảo trực tuyến đưa ra các thông tin hướng dẫn về PDPVIII, ý nghĩa của quy hoạch điện này và các khía cạnh pháp lý trong việc phát triển, mua lại và tài trợ cho các dự án năng lượng hiện tại và tương lai ở Việt Nam. 

Nghị định Việt Nam về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và Dự thảo Nghị định Về Xử Phạt Hành Chính: Những điều bạn cần biết
14/06/2023 10:00

Nghị định Việt Nam về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và Dự thảo Nghị định Về Xử Phạt Hành Chính: Những điều bạn cần biết

Bà Dương Thị Mai Hương đã thảo luận và đưa ra phân tích ngắn gọn về bản cập nhật của dự thảo Nghị Định Xử Phạt Hành Chính Về An Ninh Mạng, cũng như nội dung phức tạp của Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Việt Nam (Nghị định 13). 

Tái Cơ Cấu và Phá Sản tại Việt Nam: Các lựa chọn và cách triển khai đúng đắn
18/05/2023 17:00

Tái Cơ Cấu và Phá Sản tại Việt Nam: Các lựa chọn và cách triển khai đúng đắn

Phạm Thanh Mai và Hồ Thụy Ngọc Trâm đã thảo luận các khái niệm cơ bản về tái cơ cấu theo các quy định có liên quan mới nhất, cũng như các ví dụ thực tế về cách các doanh nghiệp có thể tiếp cận tái cơ cấu, tạm ngừng hoạt động và giải thể bắt buộc. 

Đầu tư và phát triển bất động sản công nghiệp: Các giấy phép chính và vấn đề thực tiễn
11/05/2023 17:00

Đầu tư và phát triển bất động sản công nghiệp: Các giấy phép chính và vấn đề thực tiễn

Đinh Thị Hiền Lý đã giới thiệu chi tiết về các giấy phép quan trọng cần thiết cho việc phát triển và vận hành một dự án phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam. Hội thảo cũng đề cập đến một số vấn đề pháp lý thực tiễn từ góc độ cấp phép, hoạt động và M&A của dự án. 

Khiếu Nại Và Trách Nhiệm Pháp Lý  Trong Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần Theo Pháp Luật Việt Nam
25/04/2023 17:00

Khiếu Nại Và Trách Nhiệm Pháp Lý Trong Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần Theo Pháp Luật Việt Nam

Các điều khoản phức tạp và theo tiêu chuẩn quốc tế quy định về khiếu nại và trách nhiệm pháp lý có thể thi hành ở Việt Nam không? Các điều khoản trong hợp đồng chịu ảnh hưởng bởi pháp luật hiện hành của Việt Nam như thế nào trong trường hợp có khiếu nại về các bảo đảm hoặc bồi thường? Justin Gisz đã đi sâu vào phân tích chi tiết về các giao dịch ở Việt Nam. 

Cập Nhật Biểu Giá Điện Tái Tạo
28/03/2023 17:21

Cập Nhật Biểu Giá Điện Tái Tạo

Nguyễn Mai Phương thảo luận về những thay đổi gần đây trong phương án xác định giá năng lượng tái tạo, đặc biệt đối với các dự án chuyển tiếp và các dự án điện mặt trời áp mái nối lưới. Buổi thảo luận cũng chia sẻ góc nhìn chuyên sâu về Thỏa Thuận Mua Điện Trực Tiếp (DPPA) như một giải pháp khả thi cho năng lượng tái tạo và phương án xác định giá trong tương lai cho các dự án mới về năng lượng mặt trời và điện gió. 

Ủy ban Cạnh tranh Việt Nam: Kỷ nguyên mới của thực thi Luật Cạnh tranh?
21/03/2023 17:30

Ủy ban Cạnh tranh Việt Nam: Kỷ nguyên mới của thực thi Luật Cạnh tranh?

Ngày 10 tháng 2 năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 03/2023/ND-CP (Nghị định 03/2023), quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Việt Nam (VCC). Nghị định 03/2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Trong hội thảo trực tuyến này, Dương Thị Mai Hương đã chia sẻ góc nhìn chuyên sâu về việc thành lập VCC và những thay đổi dự kiến trong việc thực thi Luật Cạnh tranh của Việt Nam.

 

Chuỗi hội thảo trực tuyến Frasers 2023

Chuỗi hội thảo trực tuyến Frasers 2023

Vào thời điểm cuối năm 2023 này, đội ngũ luật sư của chúng tôi đã chuẩn bị các buổi hội thảo trực tuyến cung cấp những thông tin cập nhật pháp lý mới nhất về nhiều chủ đề trong suốt năm 2023 vừa qua. Chúng tôi rất hy vọng có được sự tham gia của bạn vào các buổi hội thảo trực tuyến này, cũng như các bài trình bày tiếp theo của chúng tôi trong năm tới. Bạn có thể nhấn chuột vào các banners dưới đây để đăng ký tham gia.